×
Flipbook

Bläddra i boken

Läsresan arbetsbok åk 2

  • Basläromedel
  • Svenska
  • Åk 2

I arbetsboken visar modelltexter hur man bygger upp en text och ger exempel på den struktur som den aktuella texttypen har. Skrivuppgiften avslutas med en checklista för elevens koll av sin egen text samt kamratrespons. Efter vart femte kapitel finns en diagnos med tillhörande självbedömning – Lilla kollen. Det är lämpligt att arbeta med varje kapitel i ca. två veckor. Avsätt tre lektioner i veckan för ett kapitel. På webben finns extra övningar för genomgång samt skrivbara fält.

Varje kapitel innehåller:

  • Ord att förstå - Ordförståelse utifrån de sju orden som är markerade i läsebokens text.
  • Läsförståelse - Läsförståelsefrågor på tre olika nivåer utifrån texten i läseboken.
  • Ord att stava - Tio ord att öva på, t.ex. ljudenlig stavning och dubbelteckning.
  • Grammatik - Språkets uppbyggnad och regler. Varje grammatiksida inleds med en förklaringsruta.
  • Skriva - Eleverna får, utifrån en modelltext, arbeta med den texttyp som de har läst i läseboken.
Mer information Visa mindre
122 kr
Skickas inom:
tick icon I lager
Årskurs: 2
ISBN: 978-91-8835-978-0
Beställnr: 6008
Produktstorlek: 104 sidor, häftad, 210 × 270 mm
Beställ via våra återförsäljare: Läromedia, GR läromedel