×
Flipbook

Bläddra i boken

Läsresan läsebok åk 2

 • Basläromedel
 • Svenska
 • Åk 2

Läseboken innehåller 15 kapitel med olika texttyper: berättande, poetiska, instruerande, beskrivande, förklarande och argumenterande. Varje text har sin egen författare och illustratör vilket skapar mångfald, väcker nyfikenhet och stimulerar läslusten. I läseboken presenteras också strategier för läsförståelse samt förklaringsmodeller till dessa. Här finns även modeller för textanalys. Det är samma struktur i varje kapitel och det är lämpligt att arbeta med varje kapitel i ca. två veckor. Avsätt tre lektioner i veckan för ett kapitel. På webben finns texten att lyssna på och läsa tillsammans.

Varje kapitel innehåller:

 • Ord att förstå - Här presenteras sju ord från den kommande texten.
 • Kapitlets text - Texten inleds med en sida för samtal och introduktion av en analysmodell. Texterna varierar, här finns berättelser, faktatexter, instruktioner och verser.
 • Läsförståelsestrategier - I läseboken introduceras sex olika strategier som ni arbetar med gemensamt till texterna.

Ur innehållet:

 • En prick (berättande text)
 • Dikter (poetisk text)
 • Små kryp som gör stor nytta (förklarande text)
 • Alla mina sinnen (beskrivande text)
 • Jag vill ha en leguan!
 • (argumenterande text)
 • Fixa steg för steg (instruerande text)
Mer information Visa mindre
168 kr
Skickas inom:
tick icon I lager
Årskurs: 2
ISBN: 978-91-8835-977-3
Beställnr: 6007
Produktstorlek: 208 sidor, limbunden, 190 × 240 mm
Beställ via våra återförsäljare: Läromedia, GR läromedel