×
Flipbook

Bläddra i boken

Läsresan läsebok åk 3

 • Basläromedel
 • Svenska
 • Åk 3

Läseboken innehåller 15 kapitel med olika texttyper: berättande, återberättande, poetiska, instruerande, beskrivande, förklarande och argumenterande. Varje text har sin egen författare och illustratör vilket skapar mångfald, väcker nyfikenhet och stimulerar läslusten. I läseboken presenteras också strategier för läsförståelse samt förklaringsmodeller till dessa. Här finns även modeller för textanalys. Det är lämpligt att arbeta med varje kapitel i två veckor. Avsätt tre lektioner i veckan för ett kapitel. På webben finns texten att lyssna på och läsa tillsammans.

Varje kapitel innehåller:

 • Ord att förstå - Här presenteras åtta ord från den kommande texten.
 • Kapitlets text - Texten inleds med en sida för samtal och introduktion av en analysmodell. Texterna varierar, här finns berättelser, faktatexter, instruktioner, poesi, reportage och insändare.
 • Läsförståelsestrategier - I läseboken introduceras sex olika strategier som ni arbetar med gemensamt till alla texter.

Ur innehållet:

 • Max och den magiska penseln (berättande text)
 • Om man går fort (poetisk text)
 • Experimentera mera (instruerande text)
 • Stenåldern (beskrivande text)
 • Reportage (återberättande text)
 • Insändare (argumenterande text)
 • Blött, sött och salt (förklarande text)
Mer information Visa mindre
173 kr
Skickas inom:
tick icon I lager
Årskurs: 3
ISBN: 978-91-8835-980-3
Beställnr: 6010
Produktstorlek: 210 sidor, limbunden, 190 × 240 mm
Beställ via våra återförsäljare: Läromedia, GR läromedel