Learn English basläromedel i engelska åk 1 - 3

Förbered dina elever att ta plats i världen!
Learn English har en genomtänkt mix av hör-, tal-, läs- och skrivövningar som tillsammans med sånger, filmer och engelska bilderböcker tar med dina elever på en härlig språkresa, redan från skolstarten i åk 1. All inclusive!

Se filmen

Oändliga möjligheter att skapa spännande lektioner!

Learn English är ett lättanvänt basläromedel i engelska för åk 1-3. Det innehåller allt man önska för lustfyllda, lärorika lektioner i engelska redan från åk 1! Learn English har en genomtänkt mix av hör-, tal-, läs-, och skrivövningar som tillsammans med sånger, filmer och engelska bilderböcker tar med dina elever på en härlig språkresa. All inclusive!

En lärarwebb du inte kan vara utan

Lärarwebben är en riktig guldgruva som låter dina elever möta, öva och lära sig engelska - på riktigt. Här kan ni lyssna på, härma och läsa berättelserna tillsammans, sjunga med i de roliga sångerna samt titta på och dramatisera dialogfilmerna. Roligt och lärorikt för dina elever och enkelt för dig.

Film om lärarwebb

Prova digitalt

Träna öronen med engelska berättelser

Det är en sak att läsa och skriva engelska – och en helt annan att först det man hör. På lärarwebben finns därför bokens roliga berättelser inlästa med äkta engelsk röst. Jolly good! 

Fyll på klassens bibliotek med de engelska bilderböckerna från serien. Eleverna kommer att vilja läsa dem om och om igen.

Lgr22 och Learn English

Majemas utgivning har kvalitetssäkrats mot Skolverkets reviderade läroplaner och kursplaner, Lgr22. Våra befintliga läromedel har setts över och är kvalitetssäkrade. Så känn dig trygg, allt från den reviderade läroplanen finns med i Learn English. Vi kommer att ändra läroplansnamnet vid tilltryck, men för miljöns skull slänger vi inga böcker.   

Om Learn English - First book

Learn English – First book är lätt att följa med sin tydliga struktur och välavvägda blandning av gemensamma och självständiga övningar. Alla övningar syftar till att eleven tidigt ska känna sig trygg både med att tala, lyssna, samtala, läsa, sjunga, agera och skriva på engelska.

Tillsammans med lärarwebben som består av grundboken, filmer, sånger, ljud- och hörövningar, får eleven möta, öva och lära engelska på många varierade sätt.

Grundbok

Grundboken Learn English - First book tar upp fem vardagsnära teman: Colours, Numbers, Fruits, Pets och Activities. Fyra äkta engelska bilderböcker, som gör språket levande och mer angeläget för eleven är tryckta i grundboken.

Lärarwebb

En lärarwebb med allt samlat på en plats – bekvämt, lättanvänt och med tilltalande form. Förstora varje övning från grundboken, sjung med i sångerna, lyssna på texterna, bläddra och läs i bilderböckerna, titta på filmerna samt träna på ord och uttal med hjälp av interaktiva övningar. Med Learn English arbetsbok, webb och lärarhandledning har du ett komplett läromedel som tar tillvara varje minut i timplanen.

Prova digitalt

Prova digitalt

Lärarhandledning

Den tryckta lärarhandledningen innehåller lektionsplanering med en tydlig arbetsgång. Det finns kopieringsunderlag med bildkort och spel samt tips på lekar och sånger.

Bokpaket

Fyra engelska bilderböcker finns tryckta i elevboken och inlästa på lärarwebben. Humoristisk handling i text och bild, med upprepningar och genomtänkt progression - allt på brittisk engelska. Kan även köpas som fristående paket.

Om Learn English - Second book

Det har aldrig varit roligare att lära sig engelska! Eleverna får öva på många förmågor varje lektion och på ett väldigt lustfyllt sätt - sjunga, prata, lyssna, samtala och skriva. 

Let´s go!

Grundbok

Grundboken Learn English – Second Book innehåller sju teman: School, Activities, Clothes, Body, Food, At Home, Toys. I sex av kapitlen finns en engelsk bilderbok tryckt, med humoristiska texter och skojiga bilder. Eleverna känner igen sig i den tydliga strukturen och de återkommande övningarna.

Lärarwebb

En lärarwebb med allt samlat på en plats – bekvämt, lättanvänt och med tilltalande form. Förstora varje övning från grundboken, sjung med i sångerna, lyssna på texterna, bläddra och läs i bilderböckerna, titta på filmerna samt träna på ord och uttal med hjälp av interaktiva övningar. Med Learn English arbetsbok, webb och lärarhandledning har du ett komplett läromedel som tar tillvara varje minut i timplanen.

Prova digitalt

Lärarhandledning

Learn English – Second Book lärarhandledning med kopieringsunderlag. Här finns en tydlig lektionsplanering, extra tips till varje bilderbok och kapiteltema samt alla sånger, dialoger och hörövningar utskrivna. Här finns också facit till grundboken, fördjupningsuppgifter, användbara ordkort och spel.

Bokpaket

Till varje årskurs finns ett passande bokpaket med engelska humoristiska berättelser. Dessa små böcker med härliga illustrationer är tryckta i grundboken. Bokpaketen kan även köpas fristående till klassrumsbiblioteket och eleverna kommer att vilja läsa dem om och om igen.

Om Learn English - Third book

Learn English - Third Book är grundboken i ett basläromedel i engelska för årskurs 3. Läromedlet består av grundbok, lärarhandledning och lärarwebb. Med Learn English är det roligt att lära sig engelska! Det finns en tydlig struktur som gör det lätt för dig att undervisa och roligt för eleverna att öva på sina engelska förmågor i att läsa, skriva, sjunga, lyssna, prata, agera och samtala.

Grundbok

Grundboken Learn English - Third Book innehåller nio teman: Welcome Back, Wild Animals, Opposites, After School, Lunch Time, Weather, Party Time, Every Day och The House. Engelska bilderböcker finns tryckta i åtta av de nio kapitlen, med humoristiska texter och illustrationer. Nya ord och dialoger övas in på olika sätt. Alla övningar finns på lärarwebben för genomgång inför arbetet i boken.

Lärarwebb

En lärarwebb med allt samlat på en plats – bekvämt, lättanvänt och med tilltalande form. Förstora varje övning från grundboken, sjung med i sångerna, lyssna på texterna, bläddra och läs i bilderböckerna, titta på filmerna samt träna på ord och uttal med hjälp av interaktiva övningar.

Med Learn English arbetsbok, webb och lärarhandledning/kopieringsunderlag har du ett komplett läromedel som tar tillvara varje minut i timplanen. Inled lektionen med en genomgång på lärarwebben, gör ett avbrott för en sång mellan varven och avsluta lektionen med att smälla ballonger!

Prova digitalt

Lärarhandledning

Learn English - Third Book lärarhandledning med kopieringsunderlag. För att underlätta din undervisning finns här en tydlig lektionsplanering. Här hittar du också texter till alla sånger, dialoger och hörövningar. Det finns extra tips till varje bilderbok och kapiteltema. Dessutom fördjupningsuppgifter, användbara ordkort och spel, samt facit till grundboken.  

Bokpaket

Till varje årskurs finns ett passande bokpaket med engelska bilderböcker i lämplig svårighetsgrad.  De är tryckta i elevens bok och finns inlästa på lärarwebben. Texterna är fulla av humor och illustrationerna lockar till samtal och skratt. Bokpaketet till åk 3 innehåller 8 böcker. Paketen kan även köpas fristående för att fylla på klassrumsbiblioteket.

Vill du veta mer?

Nyfiken på att bläddra i seriens alla delar? Beställ en Learn English låda! Du får ha den till påseende på skolan i två veckor helt kostnadsfritt. Perfekt när du vill titta och bläddra i böckerna tillsammans med kollegorna.

Beställ en låda Boka ett skolbesök

Genom arbetet med Learn English har mina elever fått en lustfylld inställning till språket. De vågar verkligen prata engelska. De har också fått träna så smått att skriva engelska. Det tycker jag är bra! Med lärarwebben blir undervisningen tydlig. Den bjuder in till delaktighet

JENNY RICKARDSSON LJUNGBERGASKOLAN

Jag har arbetat med Learn English i många år nu och upplever att eleverna, oavsett kunskaper i engelska, fångas av de tydliga och lustfyllda uppgifterna i arbetsböckerna. Lärarwebben är ett fantastiskt komplement i min undervisning, där vi gemensamt kan arbeta med uppgifterna i boken. Webben erbjuder dessutom många extra övningar där eleverna är aktiva. Vi har verkligen roligt på våra engelskalektioner!

FATIMA ÅKERHOLM BJÖRKHAGASKOLAN

Engelskalektionen är en höjdpunkt i veckan. Vi arbetar med kooperativt lärande som förhållningssätt och Learn English är ett roligt och varierat material som ger eleverna naturliga tillfällen att interagera med varandra. Learn English passar vårt flerstämmiga, kooperativa klassrum på ett mycket bra sätt

ANNELIE TIVÅS CENTRUMSKOLAN VÄXJÖ
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad, få prova-på-övningar och bli inspirerad med Majemas nyhetsbrev!