Lektioner engelska

Engelska språket talas av allt fler för var dag. Att få eleverna att våga prata engelska, att de bygger upp sin trygghet i att kommunicera är av allra största vikt. Det roliga med språkundervisning är att den kan integreras på så många olika sätt. Vi kan pyssla, skriva sagor, läsa böcker, intervjua en förebild, redovisa om något som intresserar oss och mycket mer. Möjligheterna till ett kreativt och roligt lärande är oändliga! Även om så är fallet så kan man som lärare ibland behöva inspiration i form av specifika engelsklektioner, lektionstips helt enkelt. Att skapa engelsklektioner för barn från förskoleklass upp till årskurs 6 är

krävande samtidigt som det är spännande. Det är mycket som ska checkas av i form av kunskapskrav, centralt innehåll och syfte. Det gäller att få med helheten, helårsplanering och engelska språkets syfte samtidigt som man jobbar sig ner till specifika lektionsplaneringar och detaljerade kunskapskrav. Väl till hands kommer då lektionstips i engelska där du får hjälp med en specifik planering och kan se vilka kunskapskrav som faktiskt testas för den specifika lektionen. Idéerna är många och möjligheterna att lära ut på ett uppmuntrande och lekfullt sätt är oändliga!

Uttal på engelska Läs mer
Muntliga övningar i engelska Läs mer
Hörförståelse engelska Läs mer
Engelska spel Läs mer
Engelsk grammatik Läs mer