Hörförståelse engelska

Vi mäter elevernas språkkunskaper inom fyra områden: hörförståelse, läsförståelse samt muntlig och skriftlig språkfärdighet. Hur blir man då bättre på just hörförståelse? Eleverna får ofta öva upp sin hörförståelse genom att lyssna till inläst material med tillhörande frågeställningar. Är inläst material det bästa sättet att lära sig eller finns det andra alternativ? Välkommen till Majema!

Hur kan du förbättra din hörförståelse på främmande språk? Målet när vi lär oss nya språk är att kunna ta del av ett samtal och kunna hänga med i konversationen. Eleverna behöver därför ägna mycket tid till att lyssna för att kunna avkoda ett nytt språks flöde. Hjärnan är som en svamp, men den suger åt sig information relativt långsamt. När man repeterar stärks kopplingarna i hjärnan. Eleverna bör därför lyssna till engelska ljudfiler regelbundet, och gärna samma ljudfil upprepade gånger för att få bästa resultat.

Learn English

Learn English är ett basläromedel i engelska för åk 1-6. I läromedlet utgår undervisningen till stor del från skönlitterära texter med äkta och autentisk engelska, vilket berikar elevernas lärande av det engelska språket.

Läs mer om Learn English

Engelska hörförståelse

För att optimera inlärningen behöver eleverna lyssna med full koncentration, inte medan de gör något annat. Att spela upp något i bakgrunden utan att aktivt lyssna har ingen större effekt. Det finns inga genvägar utan allt handlar om repetition. Det tar tid att lära sig förstå och prata ett språk som infödda, det är en lång process. Det är därför en god idé att uppmana eleverna att aktivt omge sig av det engelska språket, som att titta på engelsk tv, titta på engelska klipp på nätet eller lyssna på engelsk radio. Ett annat tips är att be eleverna lyssna på samma inspelning flera gånger. Första gången går den mesta av uppmärksamheten till själva innehållet, andra, tredje och fjärde gången går fokus till språkets form. Eleven börjar tänka:

”Jaha var det så här man uttalade det ordet.”

”Böjer man det verbet så.”

”Intressant, heter det så på engelska.”

Att du som lärare ger eleverna chansen till att lyssna på en inspelning  samtidigt som de får läsa inspelningen i skrift är också ett bra sätt. Det gör det möjligt för eleven att koppla ordens uttal och skriftliga form. Att se ett ord samtidigt som man  hör det ger bättre förutsättningar för hjärnan att lära sig det, och memorera det. Ett tips är att leta upp podcasts med tillhörande transkriptioner (vi ger något förslag längst ner i artikeln).

Det är också viktigt att ge elevernas material är på rätt nivå. Ljudfilerna ska vara stimulerande men inte för svåra. För att utvecklas på bästa sätt så är det viktigt att lyssna till material där man förstår en hel del men där det samtidigt finns inslag av nya ord och begrepp. Vissa forskare menar på att du ska förstå så pass mycket som 90–95 % av det du hör för att inte tappa intresset.

Låt gärna eleverna vara med och påverka valet av material. Desto mer intressant ljudfilens innehåll är, desto troligare är det att eleverna plockar upp något nytt.

Hörförståelse engelska i två steg

Nivå 1 – första tiden: lyssna på enklare material såsom podcasts, Youtube-klipp och ljudböcker. Det kan vara romaner eller novellsamlingar framtagna för inlärning.

Nivå 2 – andra steget (när eleven förstår en hel del av det nya språket): börja lyssna på autentiskt material, material för infödda.

Sammanfattningsvis hörförståelse engelska

  • Lyssna på material på rätt nivå.
  • Lyssna på något intressant.
  • Lyssna flera gånger på samma ljudfil.
  • Lyssna på ljudfiler med transkription.

Tips på böcker - övningar i hörförståelse engelska

Vår serie Learn English bjuder på flertalet övningar för just hörförståelse i engelska.

Till exempel i lärarhandledningen för Learn English first book för åk 1 på sida 11 så finner du en bra övning på temat färg där ni tillsammans:

  • Lyssnar på orden i ordning.
  • Lyssnar och säger efter i ordning.
  • Lyssnar och pekar i boken.
  • Lyssnar och ringar in fem av orden.

Ett till exempel med samma upplägg finns i lärarhandledningen för Learn English Third Book för åk 3 på sida 23.

Learn English First Book Ladda ner
Learn English Third Book Ladda ner

För att optimera inlärningen behöver eleverna lyssna med full koncentration. Att spela upp något i bakgrunden utan att aktivt lyssna har ingen större effekt på elevernas inlärning. Allt handlar om att repetera, repetera och att aktivt omge sig av det engelska språket, som att till exempel titta på engelsk tv eller lyssna på engelsk radio. Första gången går den mesta av uppmärksamheten till själva innehållet, andra, tredje och fjärde gången går fokus till språkets form. Vi hoppas att du som lärare har fått några bra tips och att ni använder er av Learn English i er undervisning. Väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier