Lektioner svenska

I skolans värld bygger det mesta på planering och strukturmen i slutändan ändå om att få till roliga lektioner i t.ex. svenska. Det är bra om man som lärare skaffar sig en överblick över hela läsåret för att sen planera innehållet efter antal veckor, för att till sist skapa specifika lektionsplaneringar för svensklektionerna. Lärarens uppdrag är att förhålla sig till läroplanen men att samtidigt ta hänsyn till sina elever, vilka kunskaper och behov just de har. När vi lektionsplanerar så vill vi tänka variation, lektionsplaneringen kan varieras mellan att till exempel skriva, samtala, tänka, tala, räkna, redovisa… Ett varierat arbetssätt och ett brett ämnesinnehåll får eleverna att behålla intresset och nyfikenheten på vad som komma skall. Ur Lgr11 får vi som lärare ta del av ämnets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Utifrån den grunden skapar vi sen ett innehåll där vi kan mäta dessa kunskaper. För att skapa ett så kreativt och roligt innehåll som möjligt utifrån kunskapskraven så kan det vara jätteskönt med specifika lektionstips i ämnet. Lektionstipsen kan förhoppningsvis även få dig som lärare att bli inspirerad till att tänka nytt och göra annorlunda!

Vokaler - ordet som betyder sång Läs mer
Vad är verb Läs mer
Texttyper - texter med olika syften Läs mer
Svensk grammatik - lär dig svenska Läs mer
Substantiv - en, ett eller flera Läs mer
Språkutveckling hos barn Läs mer
Språkträning - ordkunskap, språklära och skrivning Läs mer
Skrivövningar - vässa elevernas kreativa skrivande Läs mer
Rättstavning i dialog Läs mer
Rim och ramsor Läs mer
Ordförståelse - avgörande för läsförmågan Läs mer
Läslov - för ökad läslust och läsförståelse Läs mer
Läsförståelse - att lära sig läsa Läs mer
Konsonanter i svenska alfabetet Läs mer
Högläsning - en fantastisk pedagogisk metod Läs mer
Grammatik svenska - lär dig svenska Läs mer
Grammatik - de olika ordklasserna Läs mer
Bornholmsmodellen Läs mer
Bokstavslekar för barn Läs mer
Adjektiv Läs mer