Läslov - för ökad läsförståelse

Läslov startade år 2015 och målet var att ersätta höstlovet med läslovet. Läslov uppmuntras från många olika håll förutom i skolan, allt ifrån bokförlag till bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, kulturinstitutioner och företag engagerar sig under den här veckan. I det moderna Sverige har läsningen en allt större betydelse. En god läsförståelse är superviktigt för att kunna lära sig mycket och vara delaktig i ett demokratiskt Sverige. Läsning är också något som är en lustfylld upplevelse som ger eleverna möjlighet att upptäcka nya världar de annars kanske aldrig skulle fått besöka. Välkommen till Majema!

Att upptäcka nya världar, att förstå sig bättre på andra människor och oss själva är bara en del i vad läsningen ger oss. Att ge eleverna möjligheten till att möta dessa världar och personligheter är något fantastiskt som vi verkligen ska ta till vara på. År 2015 infördes läslovet under vecka 44, samma vecka som för höstlovet. En vecka då läsningen får ta extra stor plats i elevernas vardag. Alla barn och elever behöver få dessa förutsättningar för en ökad läslust, därför har regeringen gjort flera satsningar för att stimulera barn och elevers läsintresse.

Läsresan

I Läsresans läsebok får dina elever möta en mångfald av texter, var och en med sin författare och illustratör och sina specifika drag.

Läs mer om Läsresan

Läslov

För att ge eleverna läsflyt och läslust så behöver de bli inspirerade och motiverade till läsning, därav införde man läslovet. Att uppmärksamma läslovet är bara en liten del av det arbete ni lärare gör för att jobba läsfrämjande för eleverna. Det är viktigt att skapa stimulerande läsmiljöer för eleverna så att de under hela läsåret kan få möjlighet att växa med sin läslust. Några tips för stimulerande läsmiljöer:

 • Ha böcker på många ställen där de syns, gärna med framsidan utåt.
 • Skylta med böcker i skolbiblioteket, ta även eleverna på besök dit.
 • Hjälp eleverna att hitta böcker som gör dem nyfikna på läsning.
 • Hitta bra läsplatser.

Vad är läslov

Läslov är ett lov med fokus på läsning. Men läslov är bara en liten del i arbetet för att få lässugna elever. Genom att läsa högt tillsammans och samtal om det ni läst så väcker ni elevernas nyfikenhet och underlättar förståelsen av det ni läst. Uppmuntra eleverna till att samtala om deras reflektioner. När de är lediga på läslovet kan du som lärare redan innan ha uppmuntrat, alternativt gett instruktioner, till både fritidshem och hem till elevernas föräldrar. På så sätt samarbetar ni alla för att eleverna under läslovet ska lägga extra fokus på just läsningen.

Höstlov - läslov

Numera kallas som sagt höstlovet vecka 44 för läslovet. Därför är det viktigt att läslovet uppmärksammas och pratas om innan eleverna går på lov. Som lärare ger Skolverket oss flera bra tips på hur man kan arbeta inför läslovet:

 • Planera för läsfrämjande aktiviteter tillsammans med skolbibliotekarien.
 • Fundera över hur läsandet kan uppmärksammas på fritidshemmet.
 • Läs högt för eleverna på olika sätt och i olika sammanhang.
 • Läs olika genrer: poesi, dramatik, serier, skräck och så vidare.
 • Samtal om texter före, under och efter läsning.
 • Arbeta med författarporträtt och litteraturhistoria. 
 • Skapa nya, stimulerande läsmiljöer där eleverna kan läsa både enskilt och tillsammans med andra.
 • Ta reda på vad som händer i närområdet under läslovet.
 • Besök ett folkbibliotek i närheten.
 • Hämta inspiration från andra skolor och organisationer. 

Vår serie Läsresan är skriven på ett lustfyllt sätt just för att väcka elevernas lästlust. Läseboken har samma struktur som arbetsboken där varje kapitel inleds med sex ord från den kommande texten och därefter följer en berättelse, saga eller faktatext. Efter var femte kapitel finns också en samtalsbild med tillhörande frågeställningar. Här kommer lite inspiration från våra olika läseböcker tillhörande serien för åk 1–3:

Läsresan 1 läsebok åk 1

På sida 41 börjar den förklarande texten Min smarta väckarklocka där eleverna får läsa om en uppfinning. Berättelsen förklarar hur en smart väckarklocka fungerar. Vilka uppfinningar är smarta?

Läsresan 2 läsebok åk 2

På sida 81 får eleverna ta del av den argumenterande berättelsen Jag vill ha en leguan! Eleverna får läsa berättelsen om Albin som vill ha en leguan. Albin försöker övertala sin mamma med olika argument. Hur är ett bra argument?

Läsresan 3 läsebok åk 3

På sida 77 börjar den beskrivande texten Djur i regnskogen. Här får eleverna läsa en beskrivande text och ta del av fakta och information i både bild och text. Varför är skogen viktig för djur och människor?

Läsresan 1 läsebok åk 1 Ladda ner
Läsresan 2 läsebok åk 2 Ladda ner
Läsresan 3 läsebok åk 3 Ladda ner

Elever nyfikna på läsning är en härlig vision och målsättning som lärare. Läslovet infördes för att stimulera och väcka elevernas läsintresse. Med hjälp av kreativa möten, och miljöer, försöker vi skapa de bästa förutsättningarna för en ökad läslust. Med Skolverkets konkreta tips och vår serie Läsresan, med dess spännande och varierade texter, så hoppas vi att du har fått de bästa förutsättningarna för att väcka läslusten hos dina elever inför läslovet vecka 44. Väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier