Konsonanter i svenska alfabetet

Det svenska alfabetet har 20 konsonanter men 18 konsonantljud. Det för att vissa konsonantljud tecknas med flera bokstäver, så som: s, c och z. Konsonantljuden bildas genom att luftstrupen förträngs eller blockeras i munnen och svalget. Konsonantljuden skiljer sig även åt beroende på om stämbanden vibrerar eller inte. Konsonantljuden p, t och k är tonlösa medan konsonantljuden b, d och g är tonade. Konsonanter kan vara långa och de kan vara korta. F, l och m är exempel på långa konsonanter i svenska språket och är extra viktiga att öva på eftersom många språk inte har det. Välkommen till Majema!

De grundläggande ljuden i svenska språket kallas vokaler och konsonanter. Det bildas olika typer av språkljud när vi ska uttala vokaler eller konsonanter. När vi uttalar vokaler kommer luftströmmen från halsen och ut genom munnen. När det gäller konsonanter så bildas ljudet enbart i munnen och med hjälp av bakre delen av tungan. Konsonanter används tillsammans med minst en vokal för att bilda ett svenskt ord. Konsonanter kan alltså inte ensamma bilda ett svenskt ord. Huvudregeln är att man använder kort vokal framför två konsonanter och lång vokal framför en konsonant. Det finns självklart undantag som bekräftar regeln, som till exempel: hem och mun.

Läsresan

I Läsresans läsebok får dina elever möta en mångfald av texter, var och en med sin författare och illustratör och sina specifika drag.

Läs mer om Läsresan

Konsonanter i svenska alfabetet

Vi har i svenska språket 20 konsonanter om man räknar med bokstaven w.

De svenska alfabetets konsonanter är: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z.

Konsonanter - vad är konsonanter

Konsonanter är alltså ett av svenskans språkljud och tillsammans med vokaler så bildar dessa ljud ord. Svenska språket har 18 konsonantljud och många som lär sig svenska kan ha extra svårt med sj- och tj-ljuden. Det finns också konsonanter som uttalas väldigt lika, där formen, rörelsen, på munnen blir nästan identisk. Här kommer några exempel:

  • P & B – pil och bil.
  • T & D – tam och dam.
  • K & G – kul och gul.
  • B & V – bit och vit.
  • F & V – fin och vin.

I svenskan kan orden börja med både två och tre konsonanter och avslutas med fler än så. Vanligast är konsonantgrupper med en kombination av två konsonanter, som till exempel:

  • Kvinna.
  • Bjuda.

Men det finns även de med tre konsonanter, till exempel:

  • Skratta.
  • Franskt.

Läsresan 1 lärarhandledning Ladda ner
Läsresan 2 arbetsbok Ladda ner
Läsresan 2 lärarhandledning Ladda ner
Läsresan 3 arbetsbok Ladda ner

Konsonanter - övningar

En bra övning är att träna konsonantljudet tillsammans med de olika vokalerna.

Svenska alfabetet har 9 vokaler, vilka är: a, e, i, o, u, y, å, ä, ö.

Med konsonanten B skulle det se ut så här:

BA

BE

BI

BO

BU

BY

Be eleverna göra ett kort för varje konsonant och låt sedan eleverna öva in dessa olika vokal- och konsonantljud låter tillsammans.

Konsonanter kan vara tonade eller icke tonade, långa eller korta… Konsonanter används tillsammans med vokaler för att bilda ord. Konsonanter kan inte själva bilda ord på svenska språket. Flertalet hjälpfulla övningar och handledning finner du i vår serie Läsresan. Väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier