Högläsning - en fantastisk pedagogisk metod

Högläsning har traditionellt sätt använts som en övergångsaktivitet i förskolan, som ett avslappnande och lugnande moment. Idag är forskare och lärare överens om att högläsning är en fantastisk pedagogisk metod. Högläsning gör förhoppningsvis elever nyfikna på läsning. Med högläsning gör vi eleverna läsmedvetna och läsintresserade. Att läsa ska vara något eleverna tycker om och det är något du som lärare kan bidra med genom att läsa högt för dina elever. För att skapa de bästa förutsättningarna så krävs planering samt ett integrerat genomförande. Att låta eleverna vara en del av högläsningen, att läsa med eleverna och inte för dem. Välkommen till Majema!

Ett sätt att skapa ett intresse för läsning är högläsning. Ett annat sätt är att ha böcker nära och lättillgängliga för eleverna. Ha gärna böcker på flera ställen, t.ex. att ha böcker om pyssel i pysselrummet och böcker om träslöjd i träslöjden. Forskning visar att barn som tidigt får uppleva högläsning, med tillhörande diskussioner, utvecklar ett bättre språk senare i livet samt har en bättre läs- och skrivutveckling. Böckerna ger också barnen en större bild av världen, en och bättre förmåga att kunna reflektera över livets alla olika delar. Med högläsning i skolan ger vi eleverna bättre förutsättningar att förstå sig på andra människor och omvärlden.

Läsresan

I Läsresans läsebok får dina elever möta en mångfald av texter, var och en med sin författare och illustratör och sina specifika drag.

Läs mer om Läsresan

Högläsning

Högläsning kan vara så mycket mer än en avkopplande stund. Högläsning har en avgörande plats för elevernas språkutveckling. Den har med utvecklingen av ordförråd och ljudkänsla att göra. Högläsning, om den genomförs på ett integrerat sätt, tillsammans med eleverna, är också socialt utvecklande. 

 Några fördelar med högläsning:

  • Ökat ordförråd och därmed en ökad inlärningsförmåga.
  • Utvecklande av den sociala förmågan, kommunikationsförmågan.
  • En gemensam stund.
  • Eleverna lär sig hur man läser en bok.
  • Lär sig hantera känslor.
  • Förbättrar koncentrationsförmågan.
  • Får eleverna att börja prata, eller utveckla sitt pratande.

Vill du som lärare i grundskolan läsa kortare texter med dina elever så är serie Språkskrinet perfekt för dig. I Språkskrinet kan ni läsa kortare texter, av olika typer, med tillhörande frågor för att träna upp läsförståelsen. Till varje bok finns även tillhörande lärarhandledning. 

Till exempel i Språkskrinet bläckfisk grundbok åk 6 på sida 4 så finns en text om ett författarbesök, på följande sida nummer 5 kommer sen frågor som ska svaras på med hjälp av texten. 

En annan given serie när det kommer till högläsning är vår serie Läsresan som riktar sig mot årskurs FK till åk 3. Där inleds vare kapitel med ord att förstå, vilka sen följs av en text. Texterna kan vara till exempel beskrivande, förklararande eller instruerande. 

Till exempel i Läsresan 1 läsebok åk 1 på sida 15 börjar den beskrivande texten Min svans. Berättelsen beskriver hur djuren använder sina svansar och boken bjuder på många färgglada bilder att diskutera kring. Perfekta förutsättningar för en givande högläsning. Även här finns det lärarhandledning för dig som lärare för att på bästa sätt få ut det mesta ur lektionen. 

Språkskrinet bläckfisk grundbok åk 6 Ladda ner
Språkskrinet bläckfisk grundbok åk 6 Ladda ner
Läsresan 1 läsebok åk 1 Ladda ner

Högläsning i förskolan

Att göra böckerna lättillgängliga är en viktig del för att främja språkutvecklingen redan på förskolan. Högläsning har den senaste tiden stärkt sin position i förskolan. Tidigare har högläsning traditionellt använts i förskolor som en övergångsaktivitet, som ett lugnande inslag, men nu får högläsning ta mer plats än så. Som lärare är det viktigt att se att en aktivitet som högläsning kräver förberedelser och mål. Genom högläsningen bjuder vi in förskolebarnen till nya världar och barnens språk får chans att utvecklas. Det är av stor vikt att föra en dialog med förskoleeleverna om högläsningen så att barnen själva blir aktiva och engagerade. Som lärare behöver vi skapa utrymme för att barnen får vara aktiva under högläsningen. Att läsa med barnen kan vara ett motto, istället för att vi läser för barnen.

Högläsning för barn

Högläsning för barn är viktigt på så många sätt. I skolan är det viktigt att lärarna får tid för planering av högläsning så att den kan genomföras på ett pedagogiskt och strukturerat sätt. Högläsningen ska vara planerad för att ge de bästa effekterna. I hemmet så behöver föräldrarna ta sig tiden att sitta ner med sitt barn och läsa högt, gärna en kort stund varje dag. Det är interaktionen under högläsningen som är en så stor och viktig del i språkutvecklingen, det är därför det inte heller går att ersätta högläsning med att lyssna på en ljudbok. Vid lyssning av ljudbok så missar barnen interaktionen och möjligheten till att ställa frågor, de missar oftast den animerade delen (om inte tillhörande bilderbok finns) och det saknas dessutom någon som aktivt ser om barnet hänger med. 

Här kommer en sammanställning av tips:

  • Välj böcker från olika kulturer, med olika sorters texter och på rätt nivå. Låt gärna eleverna vara med och välja böcker.
  • Förbered högläsningen väl så att du som lärare kan boken väl. Det gör det lättare att plocka upp trådar i texten och att läsa med inlevelse.
  • Gör teman på boken ni läser högt ur. Återkom till boken på olika sätt, genom samtal eller kreativa stunder. 

Som vi alla förstått vid det här laget så är högläsning ett utmärkt pedagogiskt verktyg. När den är förberedd och genomtänkt det vill säga. Att läsa högt med barnen gör stor skillnad mot att läsa högt för barnen. Högläsning med barnen är ett mer medvetet sätt att undervisa, men även något som kräver tid och resurser. Det är viktigt att välja böcker från olika kulturer och med olika normer för att ge eleverna en så bred bild av omvärlden som möjligt. Ha nu många härliga högläsningsstunder tillsammans med dina elever! Väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier