Rättstavning i dialog

Rättstavning är något som kan uppfattas svårt för eleverna. Dagens samhälle kräver idag att du ska kunna uttrycka dig väl i skrift. Hur du uttrycker dig i skrift har en stor betydelse för hur du uppfattas. En person som uttrycker sig väl anses oftast vara bildad. En text som inte är skriven korrekt kan göra så att budskapet inte når fram. Att rätta betyder att hitta och rätta felaktigheter i en text, att påvisa och avhjälpa fel. Vi använder ordet rätta när en lärare ändrar och rättar elevers texter då stavningen inte är korrekt. På så sätt ska rättningen vara till hjälp för att utveckla eleven i rättstavning och på så vis deras sätt att uttrycka sig så att andra förstår. Välkommen till Majema!

Rättstavning står i Nationalencyklopedin under rättskrivning och definieras som ”vedertagen norm för ett språks ord”. De flesta lärare är nog eniga om att stavning är viktigt för att kunna uttrycka sig på ett förståeligt sätt. I de lägre åldrarna läggs ofta mer fokus på flödesskrivning än rättstavning men redan i lågstadiet övas rättstavning och i mellanstadiet läggs allt mer tid på det. Det finns forskning, och många lärare, som förespråkar att rättning av elevtexter ska ske i dialog då det annars finns en risk för att det hämmar elevernas skrivande. Denna dialog kan även ske elev till elev, vilket är en typ av formativ bedömning. I de äldre åldrarna, högstadiet, så skrivs det idag allt mer på datorer, vilka har rättstavningsprogram, så där läggs inte lika mycket fokus på rättning av lärare idag.

Läsresan

I Läsresans läsebok får dina elever möta en mångfald av texter, var och en med sin författare och illustratör och sina specifika drag.

Läs mer om Läsresan

Rättstavning

Att vara försiktig med rättning av elevtexter för elever som inte kommit så långt i sitt skrivande är en del forskning överens om. Viss forskning menar att läraren inte bör markera fel i texten utan istället föra en dialog med eleven. Flera lärare har upplevt att detta stämmer och har ett försiktigt förhållningssätt till rättstavning för att inte hämma elevens utveckling och fortsatt uppmuntra till deras skrivande. Samtidigt är rättstavning en viktig del för att utvecklas i det svenska språket. Så här ligger det extra stor vikt vid lärarens pedagogiska arbete för att få ut de bästa resultaten.

Träna rättstavning

Vår serie Läsresan ger eleven goda förutsättningar att öva sig i rättstavning och ger likaså dig och eleven möjlighet till att skapa en dialog kring elevens arbete i arbetsboken. Läsresans arbetsböcker för åk 1–3 har kapitel som är uppbyggda enligt följande:

  • ord att förstå.
  • läsförståelse.
  • ord att stava.
  • grammatik.
  • skriva.
  • listor och välskrivning (åk 3).

På elevwebben kan eleverna även öva varje kapitels ord att stava i två olika nivåer plus att de även kan repetera ord från fem kapitel i taget. Tillhörande varje årskurs finns det lärarhandledningar så att du som lärare ska ha så goda förutsättningar som möjligt att följa upp elevens arbete på bästa sätt. 

 Till exempel i Läsresan 3 arbetsbok, på sida 8, så övas eleverna på ord med ng-ljudet. I Läsresan 3 lärarhandledning på sida 30 så finns tillhörande vägledning för dig som lärare. 

Läsresan 3 lärarhandledning Ladda ner
Läsresan 3 lärarhandledning Ladda ner
Läsresan 3 lärarhandledning Ladda ner
Läsresan 3 arbetsbok Ladda ner

Vi kan konstatera att det är viktigt att öva rättstavning men att det är lika viktigt hur själva rättningen görs. Att rätta genom dialog minimerar risken för att eleven ska tappa självförtroendet och sluta skriva. Försök också att använda andra elever som rättningsresurser och jobba på så sätt med formativ bedömning. Låt också eleverna repetera sin rättstavning genom att utnyttja vår elevwebb. Väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier