Rim och ramsor

En kvalitativ studie genomförd med fem lärare i förskoleklass från fyra olika skolor visade att samtliga arbetade med rim, ramsor och sång i sin undervisning. De gav det olika mycket utrymme, men att oavsett hur mycket plats övningarna fick ta så var de av stor betydelse för språkutvecklingen. Lärarna menade att det är en lustfylld aktivitet som samtidigt bidrar till gemenskap och sammanhållning i klassrummet. Lärarna i studien anser att det gynnar språk- och läsutvecklingen och att deras kreativitet bidrar till att ordförståelse, läsförståelse och avkodning används i samband med dessa texter. Låt oss titta lite närmre på några konkreta exempel. Välkommen till Majema!

De flesta lärare ser fördelar med rim, ramsor och sång, så som att eleverna blir motiverade, vågar mer och lär sig ord i högre utsträckning. Vårt mål med undervisningen är att den ska ske med fokus på elevernas lust att lära redan i de tidiga skolåren. Rim, ramsor och sång är fantastiska redskap i språkämnena men även i, kanske mer otippade ämnen, som till exempel matematik. Rörelser till sången och musiken har tydliga fördelar och flertalet lärare menar att lärandet förstärks när ljud och rörelse kopplas samman. Med vissa resurser så kan det underlätta att införa rim, ramsor och sång i undervisning, inspirerande läromedel kan vara ett sätt.

Läsresan

I Läsresans läsebok får dina elever möta en mångfald av texter, var och en med sin författare och illustratör och sina specifika drag.

Läs mer om Läsresan

Rim och ramsor

Barn påbörjar sin läs- och skrivutveckling tidigt, redan när de bläddrar, pekar och tittar på bilder och ord. Barn utvecklar sitt läsande även när de sjunger visar forskningen. Rim och ramsor är ett roligt och spännande sätt att utveckla den språkliga medvetenheten. Eleverna får möjlighet att, på ett mer avslappnat sätt, repetera det de lärt sig. Allt som kan utveckla språk- och läsutvecklingen är av stor vikt och här visar forskningen att sång utvecklar läsandet. Du som lärare kan använda övningar med rim och ramsor för att stämma av elevernas ord- och läsförståelse.

Rim, ramsor och sånger för barn

Den reviderade läroplanen säger att varje barn i förskolan ska:

  • Utveckla intresse för bilder, texter och olika medier samt förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
  • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Att träna rim, ramsor och sånger är lustfyllda aktiviteter som uppskattas av såväl barn som vuxna. Det är ett sätt att leka med språk men också bra för att träna upp minnet och koncentrationen. När vi pratar om rim så brukar vi oftast syfta till slutrim, ord som slutar på samma ljud, men det rim kan även vara meningar där orden börjar på samma ljud.

Vi har flera olika läromedel som innehåller övningar för rim, ramsor och sång, nedan presenteras några exempel på övningar från våra olika böcker:

  • I Dagens svenska 2 på sida 38 hittar du en uppgift med ramsa för Katten musen tiotusen.
  • I Learn English 2 hittar du flertalet sånger att jobba med, till exempel på sida 19 finns sången If you´re happy and you know it, clap your hands.
  • I Läsresan FK läsebok på sida 15 spårar och ljudar ni tillsammans bokstaven m för att sen hitta orden som börjar på m i en bildruta, plus fundera ut fler ord där ni hör ljudet m – rimma sen så långt ni kan. Tydlig och hjälpsam lärarhandledning finns till denna övning på sida 31 i Läsresan FK lärarhandledning.

Dagens svenska 2 Ladda ner
Läsresan FK lärarhandledning Ladda ner

Rom och ramsor att skriva ut

Här får du några exempel på rim och ramsor att skriva ut på temat DJUR:

Vem leker vilt i vår rabatt?

Det är minsann en busig…

Vem har flyttat in i vårat hus?

Kan det va en grå liten…

Vem i stallet äter mest?

Det gör nog en matglad…

Vem står helt vilsen på vår bro?

Är det kanske grannens…

Vem står själv och kurar i ett hörn?

Visst är det en ledsen liten…

Rim och ramsor språkutveckling

Undersökningar har visat att sång, musik, rim och ramsor är ett viktigt och stimulerande inslag i engelskundervisningen. Man kan anta att detta gäller all typ av språkundervisning. Lärare uttrycker i alla fall att de upplever att rim, ramsor och sång bidrar till ett lekfullt lärande och är utvecklande för språket som undervisas.

Att involvera rim, ramsor och sång är onekligen ett bra sätt att utveckla elevernas ord- och läsförståelse på ett lekfullt sätt. Vad finns det mer för lustfyllda sätt att undervisa på? Hitta inspiration hos oss och i våra läromedel. Väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier