Bornholmsmodellen

Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket kom år 1994 efter en översättning till svenska från det danska materialet, vilken ingick i den vetenskapliga studien Bornholmsprojektet. Modellen har sedan dess stimulerat barns språkliga utveckling och används för att göra eleverna läsberedda. Bornholmsmodellen har en viss struktur med fokus på språklekgrupper. En bild på ett hus med många balkonger illustrerar modellens uppbyggnad. Vi vill på samma sätt uppmana och inspirera till språkutvecklingen hos era elever och vara en självklar del i att utveckla deras läsförståelse, bland annat med vår serie Läsresan.  Läromedlet  innehåller språklekar inspirerade av just Bornholmsmodellen. Välkommen till Majema!

I Bornholmsprojektet följde forskarna två grupper 6-åringar under ett läsår, den ena gruppen fick fungera som experimentgrupp. Dagligen under 8 månaders tid fick gruppen språklekar, kontrollgruppen däremot fick inga speciella instruktioner om språklekar. I varje grupp hade man identifierat elever som man ansåg låg i riskzonen för att senare utveckla dyslexi. Det man såg var att alla barn utvecklades med projektet men att de stora vinnarna definitivt var barnen i riskgrupp.

Läsresan

I Läsresans läsebok får dina elever möta en mångfald av texter, var och en med sin författare och illustratör och sina specifika drag.

Läs mer om Läsresan

Bornholmsmodellen - vad är Bornholmsmodellen

Bornholmsmodellen är alltså ett undervisningsmaterial av språklekar som ska göra eleverna läsberedda.

Resultaten från Bornholmsprojektet redovisade vissa speciella framgångsfaktorer, dessa var följande:

 • Språklekar 15–20 minuter dagligen.
 • Alla barnen i gruppen deltog.
 • Gruppen omfattade 10–12 elever.
 • Svårighetsgraden ökade över tid.
 • I årskurs 1 repeterades delar av programmet under en 8-veckorsperiod.

Slutsatsen man drog var att det går att träna upp fonologisk medvetenhet, språkljudens funktion. Att man genom ett strukturerat program, över lång tid, med språklekar kan göra eleverna läsberedda och på så sätt ge dem en bättre lässtart.

Bornholmsmodellen planering, material och bildkort

Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket är ett material med målet att utveckla elevernas fonologiska medvetenhet och göra dem läsberedda. Bornholmsmodellens grundpaket har dessa komponenter: boken, bildkort, bokstäver och ordkort.

Bornholmsmodellen förskoleklass - språklekar i förskoleklass

Bornholmsmodellens material är anpassat för elever i förskoleklass, och även vårt material Läsresan FK. I Läsresan för förskoleklass både läser och skriver ni tillsammans. Ni övar också gemensamt på att koppla bokstav till ljud och den fonologiska medvetenheten som är vägen till att knäcka läskoden. I arbetet med Läsresan FK ingår även språklekar inspirerade av Bornholmsmodellen. Läseboken innehåller 12 kapitel med olika texttyper och genrer, här presenteras också veckans bokstav. Varje kapitel följer samma struktur: 

 • Läsförståelse.
 • Bokstav och språkljud.
 • Namn/ordbilder.

I Läsresan FK läsebok upptäcker och läser ni texterna tillsammans, du och dina elever. Ni får en gemensam läsupplevelse med många tillfällen till samtal, i varje kapitel finns förslag på språklekar.

 • Exempelvis på sida 15 i Läsresan FK läsebok spårar och ljudar ni tillsammans bokstaven m. Eleverna ska hitta orden som börjar med ljudet m och hitta fler ord där du hör ljudet m. Språkleken är att rimma så långt ni kan.

I Läsresan FK arbetsbok arbetar eleverna med läsförståelse, bokstav och ljud samt ordbilder, allt kopplat till läsningen och språklekarna i läseboken.

 • Exempelvis på sida 58 i Läsresan FK arbetsbok så finner ni en sida med ordflätor. 

Eleverna ska med hjälp av bilderna komma på ordet och skriva det i rutorna som kommer efter bilden, två ord, från två bilder, bildar tillsammans en ordfläta.

Till exempel sax som korsas av ordet haj.

I Läsresan FK lärarhandledning beskrivs vilka övningar som kan inleda lektioner, samt hur eleverna arbetar vidare. Du som lärare få konkreta förslag på hur ni läser kapitlets text gemensamt, vilka samtalsfrågor som passar och hur ni arbetar med bokstav och ljud, ordbilder och språklekar. Allt finns som kopieringsunderlag.

 • Exempelvis på sida 159 i Läsresan FK lärarhandledning finns det ett färgglatt och fint kopieringsunderlag där språkleken går ut på att kryssa bilderna med hjälp av ledtrådar.

Läsresan FK läsebok Ladda ner
Läsresan FK arbetsbok Ladda ner
Läsresan FK lärarhandledning Ladda ner

Vi hoppas att du fått en större förståelse för vad Bornholmsmodellen är och hur man arbetar efter Bornholmsprojektet. Att språklek är en viktig del för att göra eleverna i förskoleklass läsberedda. För mer material och inspiration baserat på denna modell besök vår hemsida. Väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier