Svensk grammatik - lär dig svenska

Genom att förbättra elevernas färdigheter inom svensk grammatik så kommer de att lära sig att kommunicera rätt och ta sig fram i livet med bättre förutsättningar. Här får du som lärare ta del av grunderna inom svensk grammatik. De olika ordklasserna vi har i det svenska språket och övningar som passar till den undervisningen. Vi hoppas kunna inspirera till ett roligt lärande med exempelövningar från våra böcker. Välkommen till oss på Majema!

Grammatik är grundläggande regler för  att skriva ord, satser och meningar rätt. Till exempel ”Jag har en stol” är korrekt grammatisk svenska, men att skriva ”Jag har en stolen” är inte korrekt. Vi ska också lära oss att skriva meningar, som att  ”Jag heter Conrad” är en korrekt formulering medan att säga ”Jag Calle” inte har rätt meningsuppbyggnad. I svensk grammatik jobbar vi med ordklasserna pronomen, substantiv, verb, adjektiv, konjunktioner, pronomen, adverb, prepositioner, räkneord och interjektioner.

Läsresan

I Läsresans läsebok får dina elever möta en mångfald av texter, var och en med sin författare och illustratör och sina specifika drag.

Läs mer om Läsresan

Svensk grammatik ordklasser

När vi jobbar med svensk grammatik så använder vi ordklasser, grupper för att dela in ord av olika betydelse.

Vi delar in orden i:

 • substantiv
 • verb
 • adjektiv
 • konjunktioner
 • pronomen
 • adverb
 • prepositioner
 • räkneord
 • interjektioner

Nedan tittar vi närmre på varje ordklass och ger exempel.

Substantiv:

 • en lärare
 • ett hus
 • en oro

Framför substantiv kan vi sätta en eller ett.

Verb:

 • att studera
 • att äta
 • att bestämma

Adjektiv:

 • glad
 • rolig
 • spännande

Konjunktioner:

 • och
 • men
 • eftersom

Kommer mellan två meningar och binder ihop dessa.

Till exempel:

”Jag heter Kim och är konsult”.

Pronomen:

 • han
 • henne
 • deras

Pronomen är istället för substantiv.

Till exempel:

”Min pappa heter Cristian.”

”Han jobbar som fotograf”.

Han betyder min pappa – min pappa är ett substantiv – han ett pronomen.

Adverb:

 • hemma
 • här
 • igår

Adverb beskriver verbet, till verbet betyder det.

Till exempel:

”Jag bor hemma hos mina föräldrar.”

”Sara är verkligen duktig.”

”Han springer fort."

Prepositioner:

 • i
 • till

Kan vara platser, tid och andra prepositioner.

Räkneord:

 • ett, två, tre…
 • första, andra, tredje…

Interjektioner:

 • Ja!
 • Aj!
 • Oj!

Korta ord som står för sig själva.

Svensk grammatik övningar

I vår serie Läsresan finner du många övningar du kan använda för att öva svensk grammatik med dina elever.

Till exempel i Läsresan 1 arbetsbok åk 1 på sida 25 har vi en bra övning:

Det här är en mening: Sara målar.

En mening har flera ord och berättar något.

En mening börjar med stor bokstav och slutar med punkt

Skriv meningar. Använd orden i rutorna. Kom ihåg stor bokstav och punkt.

Orden i rutorna:

 • Apan, räven, musen, ormen.
 • Läser, ritar, cyklar, bakar.

Läsresan 1 arbetsbok Ladda ner
Språkskrinet drake grundbok åk 5 Ladda ner
Läsresan 2 lärarhandledning Ladda ner
Dagens svenska 2 Ladda ner

Du hittar också roliga övningar i form av ordflätor på temat grammatik, till exempel på ordklassen substantiv på sida 32 i Dagens svenska åk 2-3. Med våra läromedel så hoppas vi kunna inspirera till ett kreativt och inspirerande lärande, väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier