Vad är verb

Hur vet man att ett ord är ett verb? Jo genom att kunna sätta ordet att framför. Som att hoppa, att springa och att gå på händer. Verb är något man gör. Som att köpa glass eller att lyssna på musik. Verb är en ordklass som uttrycker handlingar, skeenden, tillstånd och processer. Det är alltså något man gör eller något som händer. Verb är sånt vi gör hela dagarna. Här tittar vi närmre på ordklassen verb. Välkommen till Majema!

I svenska språket är det relativt lätt att formmässigt avgöra vilka ord som är verb mot andra ordklasser, det för att verb böjs på ett speciellt sätt. Verben kan genom att ändra form (konjugation) uttrycka handlingars relativa placering i tid. Beroende på när något sker så böjs verbet på olika sätt. Till exempel de vanligaste verbformerna infinitiv – att bada, presens – badar, preteritum – badade och supinum – badat.

Läsresan

I Läsresans läsebok får dina elever möta en mångfald av texter, var och en med sin författare och illustratör och sina specifika drag.

Läs mer om Läsresan

Vad är verb

En vanlig minnesramsa för verb är:

 • Verb är något du kan göra, till exempel se och höra.

Men verb kan också vara till exempel:

 • vara
 • bli
 • älska

Verb har olika tempus, olika tid, låt oss ta exemplet att räkna:

 • Att räkna = infinitiv. 
 • Räknar = presens.
 • Räknade = preteritum.
 • Har räknat = supinum perfekt.
 • Hade räknat = supinum pluskvamperfekt

Infinitiv

Verbets grundform som oftast slutar på a eller annan vokal. Denna form har ingen tid och används alltid ihop med hjälpverb, som till exempel ska, vill och måste.

Exempel med att:

 • Jag gillar att cykla.

Exempel med hjälpverb:

 • Noah och jag brukar äta bullar på helgerna.

Presens

Formen presens slutar ofta på r och beskriver nuet, något man gör ofta eller framtiden. 

Till exempel:

 • Lina tittar på serier varje dag.

Preteritum

Något som hände några minuter sen, igår eller ett år sen, förut helt enkelt. En avslutad handling. 

Till exempel:

 • Jag campade i Småland förra sommaren.

Supinum perfekt

Ändelsen på denna form är t. Perfekt används när handlingen inte är avslutad, man vill berätta hur länge man gjort något eller hur många gånger. 

Verbet har + supinum = perfekt.

Till exempel:

 • Jag har cyklat runt huset många gånger.

Supinum pluskvamperfekt

Denna form är likadan som för supinum perfekt men med skrivs ut med hade istället för har. Pluskvamperfekt är förut, när du vill berätta vad du gjorde när något hände. 

Verbet hade + supinum = pluskvamperfekt.

Till exempel:

 • Jag hade hoppat klart i sängen när mamma kom in i mitt rum. 

Imperativ

Verb kan också sägas som en order och slutar då med utropstecken och kallas då imperativ, i satser med imperativ behövs inget subjekt.

Till exempel:

 • Sluta!
 • Lyssna!
 • Sitt!

Verb - övningar

Vår serie Läsresan bjuder på mängder av övningar för ordklassen verb. Här kommer två exempel tagna ur serien Läsresan

I Läsresan arbetsbok åk 2 på sida 63 får eleverna:

 • En beskrivning av vad verb är.
 • Plocka verb från en ruta och skriva in verben i tre olika kolumner (simhall, träslöjd, party).
 • Skriva verb till vad olika kroppsdelar kan göra.

I Läsresan arbetsbok åk 3 på sida 101 får eleverna:

 • En beskrivning av vad verb är.
 • Ringa in verb i färdigskrivna meningar och kryssa antalet.
 • Skriva in verb från övningen innan i tre olika kolumner (simhallen, slöjden, köket).
 • Skriva en mening med många verb.

Läsresan arbetsbok åk 2 Ladda ner
Läsresan arbetsbok åk 3 Ladda ner

Verb är något vi gör, som att skratta, att doppa eller att skutta. Vi gör saker hela dagarna. Hur många verb kan eleverna samla under en dag? Testa dem! Hitta fler bra övningar i vår serie Läsresan. Läsresan har även tillhörande lärarhandledning för att underlätta lektionsplaneringen och ge dig som lärare ett bra stöd i undervisningen. Väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier