Språkträning - ordkunskap, språklära och skrivning

Språkträning börjar vi med redan i förskolan. När barnen sen börjar skolan så språktränas de på ett mer strukturerat och detaljerat sätt. Språkträning kan till exempel vara att träna ordkunskap, språklära eller skrivning. Du som lärare kan använda flera olika redskap för språkträning, så som lässpel, webbspel, ordböcker eller böcker för läsförståelse. Välkommen till Majema!

Den mänskliga hjärnan är extremt bra på att upptäcka återkommande mönster. Likaså gäller för språkliga mönster, från det lilla som språkljud till det stora som berättelsestruktur. När vi lär oss mönster utan att aktivt tänka på vad vi lär oss kallas det för implicit inlärning. Det är extra viktigt att optimera den implicita inputen vid språkinlärning för elever med språkstörning. Att använda många olika bilder på samma sak har visat sig underlätta inlärningen. En ökad variabilitet ger ett större mönster och det är lika med lättare språkinlärning. Att repetera mycket är alltid bra för språkträningen.

Läsresan

I Läsresans läsebok får dina elever möta en mångfald av texter, var och en med sin författare och illustratör och sina specifika drag.

Läs mer om Läsresan

Språkträning

Det finns som sagt många sätt att språkträna med eleverna. Det viktiga är att språkträna och att göra det ofta och mycket. Vår serie Språkskrinet bjuder på en stor bredd av olika typer av språkträning. Varje bok har ett eget tema men strukturen är densamma, varje del av boken innehåller:

  • ordkunskap.
  • språklära.
  • skrivning.

Högre upp i årskurserna ingår även läsning och språkbruk.

För dig som lärare finns även tillhörande lärarhandledning där du får:

  • kopieringsunderlag.
  • tips och idéer för din undervisning.
  • facit.

Träna uttal med barn

Här kommer några exempel på uttalsövningar för eleverna ur serien Språkskrinet:

I Språkskrinet troll grundbok åk 1 på sida 30 så får eleverna öva på bokstaven c som inte har något eget ljud utan som lånar s eller k. Eleven ska placera in förskrivna ord på c under spalten ”låter som k” och ”låter som s”.

I Språkskrinet clown grundbok åk 2 på sida 42 övas eleverna på ng-ljudet. Det förklaras att ng-ljudet inte har någon egen bokstav utan stavas ng, g eller n. Eleverna får placera in ord från en ordbank under rubrikerna -ng, -g (framför n) och -n (framför k).

I Språkskrinet drake grundbok åk 5 på sida 48 övar vi stavning och tj-ljudet. Tj-ljudet är första ljudet i ordet tjugo och stavas ofta med tj framför hårda vokaler (a, o, u, å) som ordet tjata och med k framför mjuka vokaler (e, i, y, ä, ö). Men tj-ljudet kan även stavas med ch eller kj. Från en bild på sida 48 så ska eleverna plocka ut ord med tj-ljudet och skriva dem vid skyltarna tj, k, ch och kj.

Språkskrinet troll grundbok åk 1 Ladda ner
Språkskrinet clown grundbok åk 2 Ladda ner
Språkskrinet drake grundbok åk 5 Ladda ner

Genom att språkträna mycket och ofta så stärker vi eleverna i deras språkkunskaper. Att språkträna kan göras på så många olika sätt. Det är viktigt att låta eleverna använda sig av olika inlärningsmetoder och att på ett lustfyllt sätt få öva upp sina språkkunskaper. Väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier