Texttyper - texter med olika syften

Det finns en uppsjö av olika texttyper att arbeta med i skolan. Olika texttyper som har olika syften, till exempel en argumenterande text som ska påverka, en blogg som ska roa eller en rapport som ska informera. Vi kan bland annat dela upp texttyper i faktatexter och åsiktstexter, i formella och informella texter, och texten i sig kan delas in i olika delar. Detta dyker vi djupare in på här. Välkommen till Majema!

Faktatexter är till exempel nyhetsartiklar, notiser, reportage eller en intervju. Dessa texter är faktabaserade till skillnad från åsiktstexter som är baserade på någons egna åsikter. Åsiktstexter är texter som ledare, krönika, recension eller en annons. Texterna i sig är uppbyggda i olika delar beroende på texttyp. För elever från FK till åk 6 så är några av de olika texttyperna beskrivna nedan i en form av checklista för texttyper.

Läsresan

I Läsresans läsebok får dina elever möta en mångfald av texter, var och en med sin författare och illustratör och sina specifika drag.

Läs mer om Läsresan

Texttyper

En aktiv och bra läsare använder sig av olika lässtrategier. Läsaren tar hjälp av strategierna för att förstå texten. I serien Läsresan får eleverna träna sig i sex olika lässtrategier. Att bli en bra läsare underlättar sen arbetet med att skriva egna texter. Att lära eleverna olika texttyper, dess syfte, struktur och att ge exempel kommer att ge dem de bästa förutsättningarna för att skriva egna bra texter. De olika texttyperna är viktiga att öva på inför de nationella proven där man ska kunna skilja på olika texttyper.

Checklista texttyper

Vår serie Läsresan är ett basläromedel i svenska. I Läsresan 3 lärarhandledning erbjuder vi en tydlig checklista för olika texttyper som används i svenskundervisningen för åk 3.

Berättande text

Syfte: engagera, underhålla, eventuellt förmedla budskap.

Struktur: inledning, handling/problem, avslutning/lösning.

Exempel: berättelser, sagor, fabler, spökhistorier.

Poetisk text

Syfte: förmedla känslor.

Struktur: korta rader, lek med ord.

Exempel: rim, ramsor, dikter.

Beskrivande text

Syfte: presentera beskrivande fakta.

Struktur: rubrik/ämnet, fakta i stycken med underrubriker, foton och illustrationer med bildtext.

Exempel: fakta som beskriver djur, natur, klimat, historia.

Förklarande text

(ingår ofta som en del av faktatext)

Syfte: förklara hur och varför något sker, hur det fungerar och hänger ihop.

Struktur: inledning, förklaringar i stycken, punktform, förklarande bilder.

Exempel: livscykler, vattnets kretslopp, månens faser.

Instruerande text

Syfte: att visa och förklara hur man gör något.

Struktur: rubrik, lista med material, arbetsgång som numrerad lista, bilder.

Exempel: recept, manualer för spel, byggsats, arbetsbeskrivningar.

Argumenterande text

Syfte: föra fram åsikter/budskap, påverka, övertala.

Struktur: inledning, flera argument, avslutning/sammanfattning.

Exempel: insändare, annonser, reklam, broschyr, klagobrev.

Återberättande text

Syfte: återberätta något som hänt.

Struktur: rubrik, händelser i kronologisk ordning, tidsord som först, sedan, därefter, till slut.

Exempel: dagbok, artikel, biografi, redovisning.

Texttyper mallar - texttyper i skolan

För att underlätta jobbet med undervisningen av texttyper så kan det vara bra med modeller för textanalys. Just det erbjuder vi i varje kapitel av Läsresan läsebok. Modellerna är tänkta att användas gemensamt, i samtal med eleverna och för att fördjupa textförståelsen. I lärarhandledningen får du samtalsfrågor kopplade till aktuell modell. På sida 11 i Läsresan 3 lärarhandledning presenteras de åtta olika modellerna som används i Läsresan för textanalys.

Olika texttyper

I vår kurslitteratur Dagens svenska för åk 2–3 får eleverna öva sig på att känna igen olika texttyper.

Till exempel på sida 122 i Dagens svenska 2:

Vilken typ av text? Ringa in.

Faktatext – dikt.

Vulkaner.

En vulkan är en öppning i jorden. Vulkaner ser ut som berg med brinnande toppar. Den varma massa som kommer ut ur vulkanen kallas lava. De flesta vulkaner finns på havets botten.

Vad finns det mer för saker på havets botten?

Till exempel på sida 136 i Dagens svenska 3:

Vilken texttyp? Ringa in.

Faktatext – dikt – berättande text – instruktion.

Det var en mörk och kuslig natt. Mildred var på väg hem i mörkret. När hon gick på stigen som ledde upp till huset hörde hon ett prassel. Hon vände sig om och såg en liten skugga som rörde sig bakom ett träd.

Vad var det som prasslade, tror du?

Läsresan 3 lärarhandledning Ladda ner
Läsresan 3 lärarhandledning Ladda ner
Dagens svenska 2 Ladda ner
Dagens svenska 3 Ladda ner

Texttyper inför nationella prov

Dessa texttyper kan vara bra att ha genomgång av inför nationella prov i svenska på mellanstadiet.

Insändare

Åsiktstexter i tidningar, subjektiv, innehåller tes och argument, skribenten vill påverka, vem som helst kan skriva.

Debattartikel

Väcka reaktioner och åsikter genom sakliga argument och fakta, vinklad, tes, motargument.

Krönika

Åsiktstext kring ett ämne, personligt skriven, inleds med personlig händelse och är därför allmän, kan vara i form av en blogg eller en pod.

Brev

Datum, hälsningsfras, personligt eller formellt språk beroende på mottagare, mottagare och avsändare, ofta frågor och svar.

Novell

Kort berättelse med en huvudhandling, hoppar rakt in i texten, monolog, tankar, känslor, vändpunkt, oväntat slut.

Nyhetsartikel

Något som hänt, vad, vem, varför, hur, var, objektiv, rubrik, fetstilt ingress, brödtext, mellanrubriker, bild med bildtext, faktaruta.

Reportage

Använda flera sinnen, jag-form, kan innehålla intervjuer, gestaltande, beskrivningar, fakta om händelser, nyheter.

Notis

Väldigt kort, svarar på några av de journalistiska frågorna (vad, när, vem, varför, hur, var), objektiv, rubrik, brödtext.

Dagbok

Datum, till sig själv, känslor och tankar, språket behöver inte anpassas utan kan vara personligt och vardagligt, ofta i dåtid.

Att skriva en bra text kräver bra grundkunskaper om olika texttyper, vi hoppas att du som lärare har fått bra tips om hur du ska lära ut detta till dina elever. Du kan läsa mer om texttyper och undervisning kring ämnet i vår serie Läsresan. Väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier