Engelska spel

Engelska språket tränas idag från tidig ålder och är ett utbrett språk som pratas över hela världen. Att lära sig att tala, förstå, samtala, läsa och skriva engelska är en del av svenska grundskolans undervisning. Det finns många olika sätt att lära sig ett nytt språk, ett mer lekfullt sätt är att öva engelska kunskaperna genom att spela engelska spel. Hos oss får du flera konkreta tips på engelska spel att använda i klassen. Välkommen till Majema!

Språk är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära oss nya saker. Att ha språkkunskaper får världen att växa, vi skapar fler möjligheter. ”Undervisningen i engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelskan används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften”, så skriver Skolverket. Lika viktigt som det är att ha teoretiska lektioner så är det viktigt att låta eleverna lära genom lek. Engelska spel är ett perfekt sätt att lära genom lek. Koppla ihop den teoretiska undervisningen med spel. Som ett exempel så kan du som lärare först lära ut nya ord, därefter öva ordförståelse för att sen låta eleverna göra memorykort av orden och spela memory. Då ger du eleverna chansen att både läsa och uttala orden högt, plus att de får repetera ordens betydelse.

Learn English

Learn English är ett basläromedel i engelska för åk 1-6. I läromedlet utgår undervisningen till stor del från skönlitterära texter med äkta och autentisk engelska, vilket berikar elevernas lärande av det engelska språket.

Läs mer om Learn English

Engelska spel

I vår serie Learn English finner du flera läromedel som ger träning i engelska genom omväxlande, roliga och aktiva övningar. Att lära genom leken är av stor vikt, det ger eleverna möjlighet till en mer kravlös och kreativ undervisningsform, en möjlighet till att lekfullt repetera sina kunskaper. Med de engelska spelen får de bekanta sig med det engelska språket genom att bland annat tala, läsa och lyssna. Learn English är ett heltäckande basläromedel som är utformat efter Lgr11, ett material som är anpassat efter timplanen. Det finns en tydlig arbetsgång och material som räcker hela läsåret, för dig som lärare kan du tryggt luta dig tillbaka på Learn English lärarhandledning för åk 1–3.

Lär dig engelska spel

På sida 7 i våra lärarhandledningar för Learn English 1–3 så finner du som lärare beskrivningar för flertalet kopieringsunderlag tillhörande de olika kapitlen för att öva, repetera och befästa kapitlets vokabulär. Här kommer några exempel på beskrivningar:

Flash cards

 • Träna själv.
 • Kopiera både bild- och ordkort, gärna på tjockare papper.
 • Klipp ut och para ihop bild och ord, klistra ihop.
 • Lägg korten med bildsidan upp.
 • Säg ordet högt, vänd och kontrollera.
 • Samla korten i en plastficka eller en liten låda.
 • Repetera kapitlets nya ord genom att göra nya flash cards efter varje kapitel.

Bingo

 • Varje elev får en uppkopierad bingoruta, två omgångar flash cards för det aktuella kapitlet och till exempel knappar för att markera de ord/bilder som ropas ut.
 • Eleverna markerar ut korten och klistrar upp i den ordning de väljer.
 • Låt gärna eleverna vara bingoutropare.

Roll the dice

 • Spela två eller flera tillsammans.
 • Kopiera upp spelplanen och flash cards för det aktuella kapitlet.
 • Använd tärning och spelknappar.
 • Repetera genom att blanda flash cards från flera kapitel.

Learn English 1 lärarhandledning Ladda ner
Learn English 1 lärarhandledning Ladda ner
Learn English 1 lärarhandledning Ladda ner
Learn English 3 lärarhandledning Ladda ner

Engelska spel skola - engelska spel barn

Här kommer ett konkret exempel ur våra olika lärarhandledningar för årskurs 1–3 från vardera beskrivet kopieringsunderlag ovan.

Flash cards

I Learn English 1 lärarhandledning så övar vi i kapitel 4, på sida 29, flash cards för frukter.

Eleverna får kopieringsunderlag på färgglada frukter, så som äpple, mango och kiwi.

Bingo

I Learn English 2 lärarhandledning så finner du spelplanen för Bingo på sida 64.

I kapitel fyra övar vi kroppsdelar, underlaget för bilder och ord finns på sida 37–38.

Eleverna får varsin spelplan plus två uppsättningar flash cards från det aktuella kapitlet samt något för att markera utropade flash cards med.

Roll the dice

I Learn English 3 lärarhandledning finner du spelplanen för spelet Roll the dice på sida 104–105, ett uppskattat spel där eleverna får repetera aktuellt kapitels flash cards.

I kapitel 8 övar vi till exempel på ord kopplade till party, kalas.

Ni behöver, utöver flash cards, tärning och speltoppar.

Spelplanen har en startruta och en målruta, där emellan så kommer olika uppdrag: say the word, say the sentence, write, act, move samt go up och go down.

Ett tips är att spela detta spel när ni gjort några kapitel för att då kunna blanda flash cards från olika kapitel.

Så roligt ni kommer att ha det tillsammans i klassrummet när ni repeterar kapitlen ur Learn English genom att spela dessa spel! Uppmana gärna eleverna att ta med spelen hem och spela med vänner och familj. Att repetera är en stor framgångsnyckel till att memorera nya kunskaper. Vill du ha mer inspiration tveka inte att titta in på vår hemsida eller att höra av dig till oss. Väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier