Uttal på engelska

Språk är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att kunna språk ger nya perspektiv, ökade möjligheter och förståelse. Engelska språket finns omkring oss hela tiden och används inom spritt skilda områden. Kunskaper i engelska och engelskt uttal ger därför eleven ökade möjligheter inte bara i skolans världs utan även i sociala och kulturella sammanhang. Uttal på engelska kräver övning, så här erbjuds du som lärare konkreta tips, övningar och spel för att träna engelska uttal med dina elever. Välkommen till Majema!

Elevens uttal på engelska är väldigt viktigt för att kunna göra sig förstådd. Det kan lätt bli missförstånd om uttalet inte är som det borde vara. Det finns många exempel, kanske som du själv upplevt också, där uttalet skapat ett missförstånd. Ett sådant exempel är skillnaden i uttal av ordet ”doctor” och ”daughter”. Här får du tips på övningar för att öva uttal av engelska bokstäver och ord, många olika övningar och spel för att träna uttal på engelska.

Lärarpraktikan

Learn English är ett basläromedel i engelska för åk 1-6. I läromedlet utgår undervisningen till stor del från skönlitterära texter med äkta och autentisk engelska, vilket berikar elevernas lärande av det engelska språket.

Läs mer om Learn English

Uttal på engelska

Här får du som lärare en grund till vad som kan vara bra att tänka på vid inlärning av engelska uttal men även en bank av övningar och spel. Låt dig inspireras! Vill du ha fler tips på övningar och spel så finner du det i Lärarpraktikan Tea Time – one och Lärarpraktikan Tea Time - two. Att våga prata ett nytt språk kräver mod men också ett inspirerande klassrum. Vi hoppas kunna hjälpa dig att skapa det.

Kom ihåg detta när det gäller engelska uttal

Betoning

Betoningen syftar huvudsakligen till den stavelse i ordet som understryks tydligast. Vissa språk, som spanskan, använder accenter för att klargöra betoningen men något sådant erbjuder inte engelska språket. Betoningen är väldigt viktig då den kan ändra hela betydelsen av ett ord. 

Ett bra exempel är det engelska ordet contest. Ordet delas in i två stavelser:

Con-test

Beroende på om betoningen läggs på första stavelsen eller den andra så kommer ordet att ha två olika betydelser men även skifta från att vara ett substantiv till ett verb. 

Med betoning på första stavelsen con-test betyder ordet ”en tävling” och är ett substantiv.

Med betoning på andra stavelsen con-test betyder ordet !att motsätta sig” och är ett verb.

Ett annat exempel är det engelska ordet present. Ordet delas in i två stavelser:

Pres-ent

Med betoning på första stavelsen pres-ent betyder ordet ”en gåva” och är ett substantiv.

Med betoning på andra stavelsen pres-ent betyder ordet ”att introducera” och är ett verb.

Intonation

Intonation handlar om att höja och sänka rösten. Det vi vill lära eleverna är att detta görs för ordets olika stavelser beroende på ordets betydelse. Det är viktigt att prata med känsla och att betona rätt för att inte missförstås, vilket absolut kan vara mer utmanande med ett nytt språk, eller ett språk som bara inte är ens modersmål. 

Vi betonar även hela meningar, annars skulle vi låta som en robot. Ta en fråga på engelska och be eleverna säga den med olika sinnesstämning. Till exempel: How has your day been so far? Be dem säga samma mening till en klasskamrat med dessa sinnesstämningar: nyfiket, argt och glatt. Fråga hur eleverna uppfattar det den andra säger.

Bra att tänka på för perfekt engelskt uttal

Uttala heteronymer på olika sätt

Heteronymer är ord som stavas exakt likadant men uttalas på olika sätt.

Ta till exempel ordet content.

Betydelse 1: information

Betydelse 2: nöjd, tillfreds

Ordet ser likadant ut, stavas likadant, men uttalas olika och har två olika betydelser beroende på uttal. 

Uttala vokaler på olika sätt

Samma engelska vokal kan uttalas på flera olika sätt. Till exempel vokalen ”o” har tre olika uttal beroende på sammanhang. Här kommer tre exempel:

  • Dove
  • Lose
  • Wolf

Uttala dessa högt tillsammans med klassen och låt dem få höra skillnaden och känna skillnaden på uttalet i munnen. Se om eleverna själva kan komma på fler exempel och be alla uttala dessa högt.

”Th” kan på engelska uttalas på två sätt

Den engelska stavelsen ”th” har två olika uttal. ”Th” kan antingen uttalas med stämningsvibration eller utan stämningsvibration. Här kommer ett exempel:

  • Than
  • Path

För att eleverna ska förstå skillnaden så be dem sätta fingrarna på halsen, på stämbanden, och uttala de två olika orden. När vi uttalar ”than” så känner vi en vibration, när vi däremot uttalar ”path” känner vi ingen vibration. Kommer ni tillsammans på fler exempel?

Tysta bokstäver

Det är inte alltid så lätt att uttalet går efter bokstäverna i ordet. Ibland hörs inte en viss bokstav alls trots att den finns med i det skriftliga ordet. Här får ni några exempel på ord med tyst ”P”:

  • Psalm
  • Psychic
  • Receipt

Detta kan förstås vara knepigt att förstå men med övning kommer det att ge sig. Be klassen snacka ihop sig med den som sitter bredvid och se om de kan komma på ytterligare exempe på tysta bokstäver, andra än ”P”, och be de skriva ner ord de kommer på.

Nu när vi gått igenom olika saker som är bra att tänka på vid engelska uttal så gör vi det lite mer lättsamt och går till konkreta övningar, kopieringsunderlag, som du som lärare kan använda dig utav. Nedan finner du som lärare både övningar och spel som du kan använda för att öva engelska uttal tillsammans med hela klassen.

Lärarpraktikan

För att öva uttal på engelska har vi på Majema två perfekta häften, kopieringsunderlag, där du som lärare kan hitta mängder med övningar i form av pratövningar och spel.

Dessa två läromedel passar bäst för årskurs 3 – 5 men kan självklart anpassas och användas för fler årskurser.

Alla övningar syftar till att eleverna ska våga och vilja prata engelska. Handledningen ger förslag på uppföljning och variation av de olika övningarna och är mycket tydlig och enkel att följa.

Häftena vänder sig till dig som vill ha nya idéer i din engelskundervisning. Det är viktigt att ge eleverna tillfällen att prata engelska så tidigt, och så ofta, som möjligt. Låt dem, på ett nyfiket vis, försöka med våra olika övningar trots ett eventuellt bristande ordförråd. Som pedagog ger du, med dessa övningar och spel, dem redskap och mod till att våga lära och utvecklas.

Genom att låta alla prata samtidigt i klassen, som i övningen ”Find Someone Who…” är det ingen som lägger märke till ord som uttalas fel och alla vågar förhoppningsvis prata. Vilket skapar en öppen och utvecklande miljö för lärandet.

Find Someone Who 

Tea Time – one sida 34–35 

Förberedelser:

Alla elever får varsitt papper av samma kopieringsunderlag.

Övningen:

Nu ska alla gå runt i klassrummet och hitta någon som kan svara ”Yes I do” på frågorna. 

När de får ett jakande svar skrivs den personens namn på raden framför frågan. 

De får inte ställa två frågor i rad till samma person. 

Det är inte meningen att alla ska bli klara. 

Du kan till exempel bryta övningen när du märker att någon börjar bli klar. 

Målet är att alla ska våga prata. 

Du kan med fördel göra om samma övning flera gånger, det finns flera olika kopieringsunderlag i häftet. 

Bygg upp en stämning i klassen där det är lustfyllt att våga prata. 

Tea Time

Tea Time är veckans höjdpunkt då ni pratar enbart engelska genom att göra olika övningar, spela spel och dricker te. Förslagsvis kan ni avsluta veckan med Tea Time och bjuda på te och eventuellt något litet till. Låt eleverna turas om att ta med sig något till klassen. Här finns ett ypperligt tillfälle att låta eleven/eleverna presentera vad de tagit med sig. 

Nedan följer bra övningar ur Tea Time – one att börja med.

Square Work

Tea Time – one sida 6-7 

Förberedelser:

Varje kopieringsunderlagssida har två Square Work-övningar med samma tema till exempel Animals 1 och Animals 2. 

Dela en Square Work i två delar, så att den ena eleven får Animals 1a och den andra Animals 1b. 

I vissa rutor står det något, andra är tomma.

Övningen:

Det gäller att ta reda på vad som ska stå i de tomma rutorna. 

Eleverna turas om att fråga:

  • What do you have in square number…?

De skriver sedan in orden i rätt ruta.

Hit or Miss

Tea Time – one sida 52-53 

Förberedelser:

Dela pappret i två delar. 

Varje elev ska ha ett rutnät med ord (till exempel your numbers) och ett utan (till exempel your friends numbers).

Övningen:

Det gäller att ta reda på vad kompisen har för ord i sitt rutnät. 

Eleverna turas om att fråga genom att säga koordinaterna, till exempel B2. 

Tips till eleverna är att sätta ett kryss i de rutor där eleven får svaret ”Miss”. 

Siffrorna i överkant och bokstäverna i vänsterkant varierar från övning till övning, vilket ger eleverna möjlighet till att öva olika siffror och bokstäver.

One Minute Talk

Tea Time – one sida 104-105 

Förberedelser:

Kopiera gärna korten på färgat papper och laminera för hållbarhet. 

Ett timglas, på 1 minut, är bra att ha.

Övningen:

Eleverna sitter två och två. 

De får var sitt kort till exempel ”friend” och ”birthday”. 

Sedan försöker de prata kring sitt ämne i en minut. 

Övningen passar bra att göra i helklass, dela då ut samma två kategorier till alla par.

När ni gjort några övningar tillsammans så kan det vara dags att introducera spel att prata kring. Här kommer två exempel.

Guess the Word

Tea Time – one sida 62–63 

Förberedelser:

Kopiera gärna korten på färgpapper, en färg för varje kategori. 

Laminera för hållbarhet.

Övningen:

Eleverna kan arbete två och två eller i lag. 

Korten läggs i en bunt med baksidan upp. 

Eleverna turas om att ta ett kort och beskriva ordet så att kompisarna kan lista ut vilket ord det är.

Gester och miner är naturligtvis tillåtna.

Man får även säga ”pass”.

Vet den som ska förklara ordet inte vad ordet betyder så får man självklart ta ett nytt kort.

Den som gissar rätt ord får kortet.

Flest kort vinner.

Give Me Five!

Tea time – one sida 80-81 

Förberedelser:

Kopiera gärna korten på färgat papper och laminera för hållbarhet.

Du kan välja att sortera ut de enklare korten och låta eleverna börja spela med dem.

Övningen:

Eleverna kan spela två och två men också flera eller i lag.

Korten läggs i en bunt med baksidan upp.

2 – 4 elever tillsammans:

Vänd ett kort och försök komma på 5 ord i kategorin.

Hur många kort klarade de sammanlagt?

Par/lag:

Turas om att vända ett kort.

Försök att säga 5 ord i kategorin.

Lyckas du får du/laget kortet, annars får motståndaren försöka.

Lärarpraktikan Tea Time one Ladda ner
Lärarpraktikan Tea Time one Ladda ner
Lärarpraktikan Tea Time one Ladda ner
Lärarpraktikan Tea Time one Ladda ner

Vi hoppas att detta gett er inspiration till många givande och lärorika stunder tillsammans med era elever. Du som lärare kommer definitivt ha skapat en tillåtande och utmanande läromiljö för dina elever. Önskar ni tips på andra hjälpmedel så har vi även artiklar om till exempel läsförståelse, mattekluringar och annat skoj där inspiration kan behövas. Varmt välkommen till oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier