Symmetri - geometri

Med symmetri avses oftast spegelsymmetri eller rotationssymmetri. Spegelsymmetri är motsatsen till asymmetrisk. Man kan arbeta med symmetri på många olika sätt, till exempel genom att leta symmetri i naturen men också i matteboken på mattelektionen. Här får du tips på båda delarna. Välkommen till Majema!

Rotationssymmetri bygger på att en figur, genom att snurra den, kan återkomma till sitt ursprungsläge. Man läser av hur många grader man behöver snurra figuren för att den ska hamna i samma position igen, vilket talar om med vilket antal grader figuren är rotationssymmetrisk. Kan en figur se likadan ut igen innan den snurrat ett helt varv så är den rotationssymmetrisk med x antal grader. Vanligare är att vi pratar om spegelsymmetri, när en figur eller bild har två halvor som är spegelbilder av varandra. När eleverna förstått vad spegelsymmetri innebär så kan man prata om symmetrilinjer. Ett ansikte som ser exakt likadant ut på vänster och höger sida har en symmetrilinje, en kvadrat har fyra symmetrilinjer, en rektangel har två medan en cirkel har oändligt med symmetrilinjer. Låt oss kika närmre på detta.

Mitt i Prick

Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik där eleverna får möta matematikens värld och dess olika begrepp på ett genomtänkt och utvecklande sätt redan i förskoleklass.

Läs mer om Mitt i prick

Symmetri

Så här står det om symmetri:

Centralt innehåll

  • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras (geometri åk 1–3). 
  • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras (geometri åk 4–6). 

Kunskapskrav

  • Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp (åk 1–3).
  • Eleven har grundläggande kunskaper o matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp (åk 4–6). 

Spegelsymmetri, vilket är det vi oftast pratar om, är när en figur eller en bild är symmetrisk, när den ena halvan är en spegelbild av den andra halvan. En linje som delar upp figuren eller bilden i två delar, vilka är spegelbilder, kallas symmetrilinje. En figur eller bild ka ha noll, en, två… eller oändligt med symmetrilinjer. Tänk till exempel en kvadrat, en fyrkant, den har fyra symmetrilinjer. 

Symmetri matte

I serien Mitt i Prick så finns det avsnitt om just symmetri för åk 5. Några bra exempel på övningar med spegelbilder och symmetrilinjer finns på sida 71–72 i Mitt i Prick 5A grundbok. I samma bok på sida 76–77 finns det färgglada och utmanande uppgifter om rotation och förflyttning.

Symmetri för barn

Ta med barnen ut på en promenad och jobba med symmetri och symmetrilinjer utifrån trafikmärken ni ser. Vissa trafikmärken har flera symmetrilinjer och andra inga alls. Kanske hittar ni till och med något asymmetriskt trafikmärke. Har ni tid för en längre promenad så ta med barnen ut i naturen och låt eleverna hitta egna exempel på symmetri bland insekter, blad, blommor och annat i naturen.

Ett annat roligt tips för en inomhusaktivitet med barnen är att lägga pärlplattor. En elev lägger då halva mönstret och en annan elev tar vid och lägger spegelbilden.

Mitt i Prick 5A grundbok Ladda ner
Mitt i Prick 5A grundbok Ladda ner
Mitt i Prick 5A grundbok Ladda ner
Mitt i Prick 5A grundbok Ladda ner

För någon kan det kanske hjälpa att tänka att figurerna är gjorda av papper, eller varför inte klippa ut pappersfigurer! Det blir då väldigt bildligt när ni kan vika pappret och se om figuren är spegelsymmetrisk. Likaså kan ni dra symmetrilinjer direkt på pappret. Ge eleverna flera olika sätt att behärska begreppet symmetri. Vi hoppas kunna bidra med ökad kunskap och förståelse inom området symmetri med våra matematikövningar i Mitt i Prick 5A grundbok. Väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier