Om Majema

Majema är specialiserade på läromedel för skolåren FK till åk 6. Vi har givit ut basläromedelserier i svenska, engelska och matematik. Vi är även ledande på planeringsverktyg, som t.ex. kalendrar för både lärare och elever.

Majemas ledstjärna är att kreativitet och struktur ska gå hand i hand. Eleverna ska få utrymme för sina egna tankar och funderingar. Vi satsar på att böckerna ska vara tilltalande i sin layout med fina och tydliga illustrationer. Eftersom redaktionen består av lärare så gör vi de läromedel vi själva skulle vilja använda i klassrummet.

Vi tror att läromedel står inför en mycket spännande utveckling. Webbaserade verktyg kan, förutsatt att de används på rätt sätt, komplettera de ”tysta” böckerna med både ljud och bild på ett väldigt berikande sätt. Vi tror starkt på att det tryckta och det digitala kan gå hand i hand. Det viktiga är att eleven får stöd i sitt lärande genom ett för årskursen anpassat och strukturerat material.

Vision
Majema utvecklar nytänkande läromedel av hög kvalitet som tar till vara elevernas kreativitet, ger tänkande och empatiska elever som kan ta ställning. Tillsammans ser vi möjligheter, arbetar med tydliga processer och ger kunden god service.

Har du en läromedelsidé?

Älskar du att göra egna övningar till dina elever? Brukar dina kollegor arbeta med dina uppgifter i sina klasser? Vi vill gärna höra mer om dessa! De övningar du har provat och som du vet funkar! Låt dem inte stanna i dina pärmar, dela med dig! Kanske är det här ditt första steg mot att bli författare till ett läromedel?