Läromedelsföretagens kvalitetspolicy för tryckta och digitala läromedel

Läromedelsföretagen är en samarbetsorganisation för Sveriges läromedelsproducenter, vilka tar fram läromedel till skolor, högskolor, vuxenutbildningar och andra delar av utbildningsväsendet. Uppdraget är att utveckla läromedel av hög kvalitet för en likvärdig utbildning. Vi som är medlemmar i Läromedelsföretagen skapar läromedel så att alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen, oavsett bakgrund.

Tillsammans har vi antagit en särskild kvalitetspolicy för att tydliggöra vårt löfte att utveckla kvalitativa läromedel för landets elever och lärare. Policyn är ett styrande dokument med riktlinjer för utveckling av läromedel för Läromedelsföretagens medlemmar. Våra läromedel ska ge stöd i lärarnas yrkesutövning, vägleda elever när de inhämtar kunskap och bidra med ett innehåll som stöttar skolornas uppdrag att främja lärande.

Kvalitetspolicy och stöd vid val av läromedel

Bonusmaterial Läromedelsföretagnes kvalitetspolicy Ladda ner
Bonusmaterial Läromedelsföretagens stöd vid val av läromedel Ladda ner