Min Läxbok

Färdighetsträning i svenska och matematik
Om min Läxbok

Min läxbok är en serie arbetsböcker med färdighetsträning i svenska och matematik. Med sina 28 olika läxor innehåller varje arbetsbok en stor variation av uppgifter som kombinerar fantasi och kreativitet med färdighetsträning.

Varje läxa är ett uppslag som följer en tydlig struktur. I avsnittet ”Till dig som hjälper till med läxan”, längst bak i boken, finns korta, tydliga instruktioner och tips samlade. Här finns också tips till dig som lärare, om hur läxan kan följas upp i skolan.

Min Läxbok röd, åk 1

Här finns färdiga läxor för ett helt läsår, 28 uppslag med en sida som innehåller en kreativ, skapande uppgift och den andra har färdighetsträning, antingen i svenska eller matematik. De kreativa läxorna teman som  flaggor, kryddor, väder och hattparad.

Min Läxbok grön, Åk 2

Här finns läxor för ett helt läsår. 28 uppslag med en kreativ uppgift på den ena sidan och färdighetsträning på den andra bestående  varannan vecka av svenska och varannan matematik. Innehåller läxor som bl.a. handlar om vikt, dikt, trolleri, verktyg och sudoku.

Min Läxbok blå, Åk 3

En läxbok för åk 3 med 28 uppslag bestående av färdiga läxor. Ena sidan innehåller av kreativa, skapande uppgifter. På den motsatta sidan övas färdighetsträning i antingen svenska eller matematik. Iläxboken för åk 3 handlar läxorna bl.a. om vokaler, el, volym, reklam och ett engelskt crossword.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad, få prova-på-övningar och bli inspirerad med Majemas nyhetsbrev!