×
Flipbook

Bläddra i boken

Min läxbok blå åk 3

  • Extraböcker
  • Matematik
  • Svenska
  • Åk 3

Min läxbok är en serie arbetsböcker med färdighetsträning i svenska och matematik. Med sina 28 olika läxor innehåller varje arbetsbok en stor variation av uppgifter som kombinerar fantasi och kreativitet med färdighetsträning.

Varje läxa är ett uppslag som följer en tydlig struktur. I avsnittet ”Till dig som hjälper till med läxan”, längst bak i boken, finns korta, tydliga instruktioner och tips samlade. Här finns också tips till dig som lärare, om hur läxan kan följas upp i skolan.

Den vänstra sidans uppgift är ofta praktisk och undersökande. Det kan exempelvis vara att mäta längd, göra ett experiment, undersöka kryddor, spela ett spel m.m. Här finns också OM-frågor, där barnen får sätta sig in i olika situationer och berätta utifrån det.

Den högra sidan består av färdighetsträning.

Varannan vecka i svenska, ORDLEK. T.ex. ljud, rim, ordkunskap, alfabetisk ordning, handstil, stavning.

Varannan vecka i matematik, MATTEMIX. T.ex. tallinjen, geometri, räknesätten, klockan, problemlösning, mönster.

Boken innehåller även tips till dig som lärare om hu läxan kan följas upp i skolan. Ibland får barnen i uppgift att ta med sig något i anslutning till läxan, t.ex. en liten kryddpåse, något som kan ge underlag för en trevlig uppföljning.

Min Läxbok har till varje läxa korta, tydliga instruktioner och tips samlade i avsnittet "Till dig som hjälper till med läxan", längst bak i boken.

Min Läxbok finns för årskurs 1-3. Min Läxbok 1, Min Läxbok 2 och Min Läxbok 3.

Mer information Visa mindre
62 kr
Skickas inom:
tick icon I lager
Årskurs: 3
ISBN: 978-91-8949-989-8
Beställnr: 533
Produktstorlek: 64 sidor, 195 x 260 mm, häftad
Beställ via våra återförsäljare: Läromedia, GR läromedel