Gruppstärkande övningar för barn

Det är alltid en god idé att låta eleverna lära känna varandra innan man som lärare förväntar sig att gruppen ska kunna arbeta tillsammans. Ett bra sätt att låta elevgruppen lära känna varandra är genom gruppstärkande övningar. Trots att det kan upplevas som att detta tar tid från den ordinarie undervisningen så är det något som ni absolut kommer att få tillbaka i det långa loppet. En viktig uppgift för dig som lärare är att skapa ett tillåtande och varmt klimat där varje elev får ta plats och vågar växa som person. Nedan får du som lärare tips på hur du kan stärka gruppkänslan samt övningar för att skapa det där varma klimatet. Välkommen till Majema!

Sammanhållning är ett framgångsrecept. En välfungerande grupp med starka sociala band och många vänskapsband gynnar alla. Gruppen arbetar bättre tillsammans och utvecklas genom att hjälpa varandra. När den enskilda eleven känner sig trygg i gruppen så minskar stressen och eleven kan fokusera mer på att utveckla sitt lärande. Att göra gruppstärkande övningar för eleverna är alltså avgörande för att skapa bana för det bästa lärandet. När en klass först sätts samman så måste man förstå att det är väldigt olika typer av individer som snart ska fungera som en enhet. Därför behöver ni som lärare arbeta med att stärka gruppen och inte lämna det åt slumpen.

Lärarpraktikan

Gruppstärkande övningar barn

Med gruppstärkande övningar fokuserar vi på sammanhållningen och vi-känslan i gruppen och vi skapar en vilja att arbeta tillsammans. Genom att göra olika typer av lekar, pyssel och annat kul så skapas vänskapsband och trygghet. När vi lägger tid på att skapa ett sådant klimat vågar fler elever ta plats och dela med sig av kunskaper, idéer och åsikter. I en trygg grupp är det mer sannolikt att någon elev skulle säga till om någon annan blir illa behandlad och att våga stärker självkänslan. Att arbeta strukturerat för att utveckla gruppens sociala del gynnar samspel och utveckling.

Gruppstärkande övningar skolan - lågstadiet

Det är ett bra beslut att lägga tid på att arbeta med gruppstärkande övningar, ett av de viktigaste uppdragen som lärare är att få eleverna att må bra, trivas och känna sig trygga. I vår bok Lärarpraktikan Hej kompis har vi samlat övningar och kopieringsunderlag för årskurs 1–3 som är toppen att använda för det gruppstärkande vänskapsarbetet. Avsätt till exempel ett pass i veckan som du kallar Vänskap och jobba utifrån bokens övningar.

Här får du två konkreta exempel plockade ur boken:

Bollen i ringen berättar, sida 4

Mål:

Lära känna varandra.

Övningen:

Barnen sitter i ring på golvet.

En mjuk boll skickas runt.

Den som håller i bollen får prata och berätta, de andra lyssnar.

Här finns det bra kopieringsunderlag som uppföljning.

Ledartips:

 • Börja med dig själv.
 • Använd meningar som:

”Jag heter… och jag tycker om att…”

”Jag heter… och min älsklingssång är…”

 • Ge eleverna tid att tänka över sina meningar innan ni börjar så att de sen kan fokusera på att lyssna.
 • För att hjälpa eleverna att lyssna kan man efter bollen gått ett varv repetera till exempel allas älsklingssång.
 • Använd olika antal meningar beroende på hur stor gruppen är.

Min kvart, sida 5

Mål:

Lära känna nya sidor hos varandra.

Öka förståelsen.

Öva att tala inför grupp och att lyssna.

Övningen:

Varje elev får en kvart till sitt förfogande.

De väljer själva vad de vill berätta om och visa, något som är viktigt för dem (samling av pärlplattor eller frimärken, fin sten, souvenir).

Här finns det tillhörande kopieringsunderlag som förberedelse och utvärdering.

 Ledartips:

 • Börja med att själv visa och berätta om ett föremål för att lägga ramarna på övningen.
 • Gå igenom vad som förväntas av dem som lyssnar, de ska titta på den som pratar och vara tysta, de ska vara den publik som de själva vill ha när det är deras tur.
 • Uppmuntra till intresserade frågor, det är välkommet.

Lärarpraktikan Hej kompis Ladda ner
Lärarpraktikan Hej kompis Ladda ner

Gruppstärkande lekar förskoleklass - tips gruppstärkande lekar förskoleklass

Här kommer några övningar som du kan testa med din förskoleklass. Du som är ledare deltar inte utan du leder övningarna. Några viktiga punkter att tänka på för dig som leder en övning:

 • Se till att alla vet vad som ska hända och vad som förväntas av dem.
 • Tvinga aldrig någon att delta i en övning.
 • Var medveten om hur du fördelar uppmärksamheten i gruppen.
 • Sträva efter ett varmt klimat.

Namnkull

I den här leken får barnen samarbeta och öva på att se varandra och andras namn.

Utse någon som ska jaga.

När någon blir tagen blir den fryst och blir endast fri om någon kommer fram och tittar personen i ögonen och säger dennes namn.

Byt jagare efter ett tag.

Knuten

I den här övningen samarbetar ni genom att lösa ett problem.

Övning visar vikten av att sträva mot samma mål.

Dela in barnen i mindre grupper om cirka fem.

Alla står i en ring, blundar, sträcker ut sina händer och går försiktigt in mot mitten.

Varje barn ska greppa två händer.

Hjälp barnen som inte hittar någon hand.

När alla hittat två händer får de titta men inte släppa taget.

Nu ska barnen försöka få upp knuten genom att kommunicera med varandra och hitta alternativa lösningar.

Till slut har de förhoppningsvis krånglat sig ur knuten och bildat en ring igen.

Trygghet är grunden för att må bra och för att eleverna ska kunna lägga fokus på sitt lärande. Att skapa utrymme för gruppstärkande övningar ger därför så mycket tillbaka. Fyll det utrymmet med inspirerande övningar ur vår bok Lärarpraktikan Hej kompis vilken är full av övningar för att skapa det där varma klimatet i din elevgrupp. Väl mött hos oss på Majema!