Lära sig klockan

Klockan är viktig att kunna för att skapa struktur i sin tillvaro. Det finns många övningar man kan göra kring ämnet tid och klockan. För att förstå klockan behöver eleverna veta hur visarna fungerar. Det är även lämpligt att lära ut begrepp såsom t.ex. morgon, dag, eftermiddag, kväll, natt och dygn i samband med inlärning av klockan för att få ett helhetsperspektiv. Det kan vara en god idé att inleda med att föra ett samtal med eleverna kring varför vi mäter tid. Välkommen till Majema!

I tusentals år har människan använt olika hjälpmedel för att utföra tideräkning. Till en början för att till exempel förutsäga när det skulle bli mörkt eller när det var dags att planera sådd. Den tideräkning vi använder oss av idag, som är uppdelat på ett tidsintervall i 60 lika stora delar, har använts i cirka 4000 år. Att mäta tid handlar om att mäta upp antalet perioder i ett cykliskt förlopp. Denna uppmätning kan vara mer eller mindre noggrann beroende på hur väl man känner till cykelns tidsåtgång och om man kan avgränsa start och stopp. Mänskligheten har uppfunnit kalendrar för att hålla ordning på dagar, veckor, månader och år. Tid mäts i SI-enheten sekund, och sekund kan sen definieras i längre enheter såsom: minut, kvart, timme, dag, vecka, månad, år, decennium, sekel, med flera.

Mitt i Prick

Klockan för barn - lära sig klockan

Idag möter vi den analoga klockan betydligt mindre. Det är allt vanligare att kolla tiden digitalt på till exempel mobilen, micron, paddan eller datorn. Detta påverkar självklart förmågan att tidigt lära sig den analoga klockan och visarnas funktion. Men det är viktigt att få eleverna att förstå kopplingen mellan analogt och digitalt. 

Eftersom många idag lär sig den digitala klockan först så kan man använda den kunskapen som draghjälp för att lära sig den analoga. Du som lärare kan till exempel fråga eleverna:

 • Om vi slutar klockan 14:00 idag, vad är den analoga klockan då? Jo, då är klockan två.

De flesta elever kan klockan när de lämnar årskurs tre, men det kan finnas elever som har svårigheter att lära sig klockan. En orsak kan vara att vi oftast utgår från 10-bas i matematiken men inte när vi mäter tid, klockan har 12 timmar. Samtidigt så består ett dygn av 24 timmar, det betyder dessutom två varv på klockan. Den digitala klockan har dock 24 timmar och kan förvirra med att bli 00:00 när det egentligen är timma 24. Utöver det så består en timma av 60 minuter, alltså 60-bas. Som om det inte vore nog så räknar vi med hundradelar och tiondelar under en sekund. Lätt förvirrande för den som inte förstår.

Tips för att lära eleverna analoga klockan:

 • Geometriska mönster – till exempel att 20 minuter är 1/3 och 30 minuter ½.
 • Öva digitalt med analogt – arbeta parallellt med klockorna, låt eleverna översätta tiden mellan de olika klockorna.  
 • Analog klocka på tavlan – använd en analog klocka du satt upp på tavlan vid lektionens start, ställ frågor till eleverna, som till exempel:
 • Om klockan är två nu och lektionen slutar om 45 minuter, vad är klockan då?
 • Gör övningar ur böcker, till exempel ur vår serie Dagens matte.

Dagens matte 1 Ladda ner
Dagens matte 2 Ladda ner
Dagens matte 3 Ladda ner
Mitt i Prick FK lärarhandledning Ladda ner

Träna på klockan - förberedelser och genomgång

Det är bra om eleverna har varsin fysisk klocka i klassrummet att öva på.

Ordna så att varje elev får kopieringsunderlaget från sida 127 ur vår bok Mitt i Prick FK lärarhandledning.

 1. Börja med att demonstrera för eleverna hur de ska skriva ut siffrorna på tallrikens baksida. Låt varje elev försöka skriva ut siffrorna själv.
 2. Demonstrera sen hur visarna ska monteras med hjälp av pappersklämman (påsniten) och låt eleverna färdigställa sina klockor.

Inled undervisningen med att förklara visarnas funktion, vad de visar och hur de förhåller sig till varandra. Förklara att ett varv med minutvisaren är ett steg för timvisaren. Passa på att gå igenom begrepp som morgon, förmiddag, dag, eftermiddag, kväll, natt och dygn. Låt eleverna vara delaktiga under genomgången genom att ställa frågor där de kan demonstrera svaret genom att ändra visarna på sin klocka, som till exempel:

 • När på dygnet borstar du tänderna?
 • Vilken tid brukar er familj äta middag?

Öva klockan

Låt nu eleverna öva klockan på olika sätt.

Läraren visar – eleven härmar

Till exempel:

 1. Klockan är tolv.
 2. Läraren snurrar visarna.
 3. Eleverna härmar på sin egen klocka.
 4. Eleverna visar upp för sin granne och korrigerar eventuellt.

Övningen upprepas genom att du som lärare ger flera exempel, som till exempel:

 • Kvart i ett.
 • Tjugo över tre.
 • Halv sju.

Eleven väljer – de andra följer

En elev får ställa in en valfri tid på sin klocka som eleven sedan säger högt inför klassen, övriga elever ställer in den uttalade tiden på sina klockor för att sedan stämma av om det var rätt.

Eleven övar självständigt

Be eleverna rita och skriva om sitt eget dygn från morgon till kväll. Eleverna skriver korta meningar från dygnets olika händelser och ritar bredvid en klocka med utsatt klockslag för varje moment. Låt sen eleverna öva att sätta ut varje klockslag på deras fysiska klocka.

Övningar i par

Eleverna jobbar två och två.

 1. Den ena eleven säger ett klockslag som den andra eleven ska sätta ut på sin klocka. De kontrollerar om det stämmer eller inte, korrigerar eventuellt och byter sen.
 2. Den ena eleven ställer en fråga, som till exempel: 
 • När äter du frukost?

Den andra eleven svarar och båda sätter ut klockslaget på sina fysiska klockor för att sedan kontrollera om det är rätt.

I vår serie Dagens matte har ni tillgång till flertalet övningar för tid, att till exempel sätta ut visare på klockan. Kolla in Dagens matte här! Vill du ha mer inspiration så är du varmt välkommen till oss på Majema!