Lektioner - lektionsstruktur som en framgångsfaktor

Att komma på lektionsinnehåll är inte alltid det lättaste. Som lärare är vi tacksamma när vi kan inspireras och få idéer till nytt lektionsinnehåll. Något som är väldigt tacksamt är de lektionsbanker som finns att använda sig utav, eller de vi skapar själva tillsammans med våra kollegor. Lektionerna som planeras ska ha en tydlig lektionsstruktur men det är samtidigt av stor vikt att det finns utrymme för elevinflytande. En kombination av en tydlig lektionsstruktur, med ett tydligt mål, med utrymme för att lyssna till eleverna och på så sätt kunna gå utanför den tänkta ramen, det blir de bästa lektionerna. Välkommen till Majema!


Multiplikation - uppställning med minnessiffra

I den här videon går vi igenom hur man räknar multiplikation och övar uppställning med minnessiffra.