Lektioner - struktur och tips

Att komma på lektionsinnehåll är inte alltid det lättaste. Som lärare är vi tacksamma när vi kan inspireras och få idéer till nytt lektionsinnehåll. Något som är väldigt tacksamt är de lektionsbanker som finns att använda sig utav, eller de vi skapar själva tillsammans med våra kollegor. Lektionerna som planeras ska ha en tydlig lektionsstruktur men det är samtidigt av stor vikt att det finns utrymme för elevinflytande. En kombination av en tydlig lektionsstruktur, med ett tydligt mål, med utrymme för att lyssna till eleverna och på så sätt kunna gå utanför den tänkta ramen, det blir de bästa lektionerna. Välkommen till Majema!

Som ny lärare kan det vara svårt att göra lektionsplaneringar. Det absolut viktigaste är att man har ett tydligt mål som man förmedlar. Det är viktigt att konkretisera vad det är man vill lära ut till eleverna den specifika lektionen. Försök att även konkretisera ord och begrepp som tillhör det aktuella ämnet. Försök att använda dig av barnens intressen vid skapandet av en lektion för som lärare behöver du plocka upp eleverna där dem är. Elevengagemanget är viktigt att ha med sig under planeringen av lektionen och för det krävs det att läraren känner av eleverna och dynamiken i gruppen. Att vara engagerad i sin uppgift som lärare ger bra förutsättningar för att lyckas och för att bibehålla vårt engagemang som lärare så krävs det inspiration.

Mitt i Prick

Textblock, with room to write

Läs mer

Lektioner

Tydlig struktur av lektionerna är en av några framgångsfaktorer för studiero i klassrummet. Det finns studier gjorda av Skolinspektionen där man såg att studieron generellt var bättre i de klassrum där eleverna möttes av en tydlig lektionsstruktur och ett tydligt ledarskap från läraren.   Lektionerna blir bättre och mer kvalitativa med en bra lektionsstruktur, så här kommer ett exempel på hur du kan lägga upp din lektion:

 • Tid – schemalagd tid för lektionen.
 • Start – repetition eller inspiration utifrån lektionens ämne.
 • Mål – målet för lektionen (vilket eleverna ska kunna svara på efter lektionen).
 • Innehåll – punkta upp vad lektionen ska handla om, innehålla. 
 • Exit ticket – en check på att eleverna fått med sig kunskaper utifrån det tänkta målet.
 • Avslut – stäm av vad har eleverna lärt sig och berätta vad som händer nästa lektion.

Lektionstips

Vi bjuder gärna på ett konkret lektionstips, här i ämnet matematik och mer specifikt på temat multiplikation. I vår serie Mitt i Prick så är ett kapitel tänkt att vara en lektion. Ett kapitel har 3 sidor, där sida 1–2 är grundläggande övningar och sida 3 övningar för fördjupning. I Mitt i Prick får eleverna öva alla 5 förmågor i matematik från Lgr11. För varje lektion erbjuds du som lärare stöd i din undervisning i form av lärarhandledning med kopieringsunderlag. 

I Mitt i Prick 4A grundbok på sida 65 så får eleverna lära sig räkna multiplikation med minnessiffra. Att räkna med minnessiffra kan kännas knepigt till en början. För att underlätta inlärningen så har vi gjort en mattefilm som heter Multiplikation – uppställning med minnessiffra. Den kan du som lärare titta på innan lektionen för att få tips om hur du ska undervisa i just denna del, alternativt så visar du videon för klassen som ett inledande moment till kapitlet. Du hittar fler mattefilmer hos oss på Majema

Så här skulle den konkreta lektionsstrukturen kunna se ut för kapitlet Multiplikation – uppställning med minnessiffra:

 • Tid – 60 minuter.
 • Start – titta på filmen Multiplikation – uppställning med minnessiffra.
 • Mål – att kunna göra en uträkning med minnessiffra.
 • Innehåll – film, genomgång, räkna sida 65–67.
 • Exit ticket – checka av att alla förstår multiplikation med minnessiffra, låt eleverna räkna och visa exempel på tavlan.
 • Avslut – stäm av vad har eleverna lärt sig idag och berätta att nästa lektion blir multiplikation med flera minnessiffror.

Mitt i Prick 4A grundbok Ladda ner

Multiplikation - uppställning med minnessiffra

För att underlätta inlärningen så har vi gjort en mattefilm som heter Multiplikation – uppställning med minnessiffra. Den kan du som lärare titta på innan lektionen för att få tips om hur du ska undervisa i just denna del, alternativt så visar du videon för klassen som ett inledande moment till kapitlet.

Lektionsbanken

Ett bra sätt att ständigt förbättra sitt egna material är att bygga upp som en lektionsbank, antingen själv, eller med fördel tillsammans med dina kollegor om ni är flera som undervisar i samma ämne. Man kan då utgå från sin lektionsbank vid planering av kommande lektion men samtidigt revidera det tidigare materialet och på så sätt ständigt förbättra dess innehåll. Skapa tillsammans en tydlig struktur över alla lektioner enligt mallen ovan och fokusera sen framöver bara på att förbättra innehållet. Tills slut har ni en superbra lektionsbank tillsammans, vilket underlättar arbetet något oerhört. Som ny lärare så vet vi alla att det hade varit en dröm att få komma till en arbetsplats med en sådan lektionsbank.

En tydlig lektionsstruktur med elevinflytande ger goda förutsättningar för bästa tänkbara inlärning. Att kontinuerligt få inspireras som lärare är en viktig aspekt i utvecklandet av undervisningen. Det är av stor vikt att jobba engagerat med varje lektion, att alltid konkretisera målet med lektionen, det man önskar lära ut till eleverna. Här har du fått ett konkret tips på en matematiklektion med fokus på multiplikation och uppställning med minnessiffra. Ett hett tips är att kolla in våra mattefilmer inför dina lektioner i matematik. Vi erbjuder även läromedel med lärarhandledning i flera andra ämnen, så kolla gärna in vad vi erbjuder i just ditt ämne. Väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer