Klasslistor - en del av våra lärarkalendrar

Klasslistor är ett bra redskap för dig som lärare. Klasslistor skapar struktur och gör det lättare att själv hålla koll på elevernas närvaro. I våra lärarkalendrar finns det plats att skapa dina egna klasslistor. Välkommen till Majema!

Det finns ett stort utbud av almanackor och kalendrar, vilken som passar dig styrs av dina behov. Våra lärarkalendrar är skapade så att du som lärare ska kunna skapa tydlig struktur för varje läsår och klass. Lärarkalendrarna gör det smidigt att plocka fram klasslistan vid behov. Idag finns det mesta digitalt men när den digitala informationen inte går att nå är kalendern det bästa verktyget.

Klasslistor

I Majemas lärarkalendrar har vi klasslistor med plats för 36 elever.

De är tydligt strukturerade med varannan vit rad och varannan grå.

Exempel 1)

Klasslista för valfri info.

Översta kolumnen består av tomma rutor där du som lärare kan skriva in valfri information för att sedan pricka av i den lodräta kolumnen med tomma rutor för vardera elev.

Exempel 2)

Klasslista för frånvaro.

Varje elev har en egen rad där frånvaro för veckans alla dagar kan antecknas, varje utsatt vecka har fem rutor (mån-fre).

Terminsplanera

Plats för terminsplanering finns också i våra lärarkalendrar. Här kan du lätt strukturera upp en terminsplanering för klassen. Skriv ut vad som behöver göras och när det behövs utföras för att hinna med kursens innehåll.  På så sätt har du en bra översikt och god planering för att uppfylla aktuella kunskapskrav.

Lärarkalender Ladda ner
Lärarkalender Ladda ner
Lärarkalender Ladda ner
Lärarkalender Ladda ner

Vill du se mer av våra lärarkalendrar? Ta en titt på vår hemsida och beställ smidigt online. Väl mött hos oss på Majema!