Månadsöversikt - ett bra komplement till terminsplaneringen

Som lärare så vill vi ha en översikt över hela kursplanen, men samtidigt gärna bryta ner det i mindre delar, som till exempel en månadsplanering, en månadsöversikt. En översikt som tydligt kan bekräfta om vi är i fas med det som ska hinnas med under terminens gång. Månadsöversikten kan vara ett bra komplement till terminsplaneringen, tydliga delmål att uppnå för att klara av hela kursens innehåll på utsatt tid. Månadsöversikten hjälper dig att ha koll på att du är i fas med kursens moment men också att ha koll på övriga saker, såsom deadlines, möten, födelsedagar och annat minnesvärt. Välkommen till Majema!

Det finns ett varierat utbud av kalendrar och almanackor som passar olika slags behov. Det finns lärarkalendrar, elevkalendrar och väggkalendrar. Alla fyller sin unika funktion. Det kan vara en god idé att komplettera din egen månadsplanering med en väggalmanacka som gör det tydligt för eleverna vad ni gjort, vad ni gör och vad ni kommer att göra. Med en månadskalender på väggen så blir det också lättare att uppmärksamma elevernas namnsdagar och födelsedagar, vilket kommer att glädja eleverna och skapa god stämning i klassen.

Månadsöversikt

Söker du ett planeringsverktyg för ditt arbete i skolan, önskar du ha en tydligare månadsöversikt? Då är våra lärarkalendrar perfekta!

Utöver kalenderdelen så finns det gott om utrymme för egna anteckningar och reflektioner i alla våra kalendrar. Att dokumentera och planera ger månaden en struktur och tydlig agenda. Våra kalendrar är anpassade just för att ge de bästa förutsättningarna för god planering och strukturering. 

Den gula Planeringskalendern är en av Sveriges mest populära och kanske är den det på grund av dess suveräna innehåll:

  • 18 klasslistor med plats för 36 elever, utrymme för noteringar om uppgifter, prov och betyg
  • 14 sidor med kontaktlistor anpassade för olika behov till exempel lista för 36 elever med plats för namn, adress, två kolumner för telefon och e-post
  • frånvarolistor för sex klasser med vardera 36 elever
  • terminsplanering HT, VT och HT med plats för noteringar, teman, projekt, studiedagar, lov, med mera
  • två plastfickor
  • tre sidor för scheman
  • 28 anteckningssidor
  • almanacksöversikter för 4 år
  • kalendariska uppgifter.

Lärarkalender Ladda ner
Lärarkalender Ladda ner
Lärarkalender Ladda ner

Lärarkalender - sammanställning kursplanering

Om du sparar dina kalendrar får du över tid en bra sammanställning över ditt arbete. Du kan därmed lättare utvärdera inför nästa termin vilka moment som blev bra eller mindre bra, vilka moment som behövde mer eller mindre tid och på så vis, förbättra ditt undervisningsmaterial.

Blir du sugen på att sätta igång med nästa månads planering nu på en gång? Kolla in våra kalendrar och beställ online redan idag. Väl mött hos oss på Majema!