Terminsplanering - grovplanering, projektplanering och veckostruktur

Terminsplanering är A och O för att du som lärare ska veta att du hinner med alla moment i din undervisning, vilka förmågor som ska testas och bedömas. Du behöver strukturera vecka för vecka och dag för dag för att ha koll på allt. En väl förberedd termin blir absolut en roligare termin. En terminsplanering är grunden till att du som lärare ska kunna slappna av och veta att du och eleverna är i fas med vad som ska göras. Här kommer du att få konkreta tips på hur du gör en noggrann och detaljerad terminsplanering och vilka lärarkalendrar som kan passa. Välkommen till Majema!

Skolans värld bygger på terminer, som baseras på veckor, som delas in i dagar. Det är många moment inom varje ämne som ska hinnas med och det är många förmågor som ska testas. Skapar du en god rutin för att göra en bra terminsplanering kommer det ge dig förutsättningarna att år efter år finslipa din planering, och år efter år revidera vilka övningar du använder dig av till varje moment. Förutom att du som lärare varje år uppdaterar din terminsplanering kommer du också kunna njuta mer av terminen när du vet att allt kommer att hinnas med.

Terminsplanering

Här följer en instruktion för hur du som lärare kan göra en så tydlig och detaljerad terminsplanering som möjligt. Rita gärna upp din terminsplanering stort på en whiteboard för att få en bra översikt. Är ni flera lärare som har samma ämne, samarbeta gärna kring skapandet av terminsplaneringen, förslagsvis under planeringsdagarna. Det är bara bra med input och idéer från fler håll. Är det så att du har en terminsplanering från tidigare år, plocka fram den och revidera. När terminsplaneringen är klar, fota då av whiteboarden så att du smidigt kan spara och skriva ut terminsplaneringen. Skriv sen över projektplaneringen i din lärarkalender, i delen för terminsöversikt och veckostrukturen i delen för veckoplanering (se nästa del, terminsplanera, för mer info).

 1. GROVPLANERING

Gör en tidslinje med terminens alla veckor utsatta.

Markera ut lovdagar, idrottsdagar och andra dagar som skapar ”avbrott” i undervisningen.

Dela in veckorna i block, till exempel för ämnet engelska:

 • Uppstart v. 34–35.
 • Reading v. 36–43.
 • Höstlov v. 44.
 • Writing v. 45–47.
 • Utvecklingssamtal v. 48.
 • Vocabulary v. 49–50.
 • God jul v. 51.

Gör en för varje ämne, modellen kan appliceras för alla ämnen.

 1. PROJEKTPLANERING

Du ska planera både vad som ska göras och vad som ska läras.

Över grovplaneringen du gjort vecka för vecka så ritar du in en detaljplan för varje block.

Till exempel för blocket reading i engelska:

 • Läsa en bok med totalt 246 sidor, 246 delat på 8 veckor är ca 31 sidor i veckan.

Skriv detaljerat upp vad varje block ska innehålla och vad som ska hinnas med.

Under grovplaneringen skriver du in vilka förmågor som ska testas i varje block, så förmågorna som testas i blocket reading i engelska skrivs in under aktuellt block. Sen gör du likadant för varje block.

 1. VECKOSTRUKTUR

Sista delen av terminsplaneringen blir att skriva upp vad ni ska ha för struktur vecka för vecka, lektion för lektion, för varje block. Till exempel kan det se ut så här för blocket reading i engelska:

 • Mån: högläsning.
 • Tis: läsa i grupp.
 • Ons: ingen lektion.
 • Tors: läsa själva.
 • Fre: analys.

Med en terminsplanering som denna kan du med säkerhet genomföra undervisningen på ett proffessionellt och strukturerat sätt och med ett stort självförtroende.

Lärarkalender Ladda ner

Terminsplanera

Våra lärarkalendrar är ett ultimat redskap för att fortsatt jobba vidare på ett strukturerat vis efter det att du sammanställt din terminsplanering. Kalendern ger dig förutsättningarna att fortsatt ha koll på att terminsplaneringen följs vecka för vecka.

I början av kalendern finner du en terminsöversikt, där kan du fylla i din terminsplanering vecka för vecka. Förslagsvis vilket block som ska utföras när, dess detaljplan och vilka förmågor som testas.

Inför varje månad finns även en månadsöversikt för veckoplanering med rutor för månadens alla dagar, fyll där i din veckostruktur för det block du jobbar med just då.

Vi är ledande på planeringskalendrar för lärare och vi vet att dessa har underlättat terminsplaneringen för lärare år efter år, vilket vi hoppas att de fortsatt ska göra. Stukturen i kalendrarna ska ge dig det stöd du behöver i din undervisning. Med en tydlig terminsplanering, som demonstrerats ovan, och Lärarkalendern till hjälp så kommer terminen att flyta på som en dans. Väl mött hos oss på Majema!