Veckokalender - lärarkalender för tydlig struktur

Skolåret delas in i två terminer, vilka fördelas på minst 178 skoldagar i Sverige. Svenska standarder för veckonumrering och datumskrivning grundar sig på internationella standardiseringsorganisationen (ISO) regler. Måndag betraktas som veckans första dag och den första vecka på året innehåller minst fyra dagar. I skolans värld så jobbar vi till stor del efter veckor, terminsplaneringen är oftast strukturerad med en mer detaljerad veckoplanering. Ett väldigt bra hjälpmedel för att skapa en tydlig terminsplanering är att ha en lärarkalender med tydlig plats för veckoplanering. Välkommen till Majema!

Det finns ett stort utbud av kalendrar och almanackor, olika planeringsverktyg passar olika bra beroende på individens behov. Lärarkalendrar är till för att skapa tydlighet och struktur i arbetet som lärare. Att ha en tydlig veckoplanering gör jobbet som lärare mer överskådligt och lätthanterligt. Det blir enklare att följa, och pricka av, ämnets alla moment och på så sätt känna ett lugn i att allt hinns med. Vi på Majema är ledande på planeringskalendrar för lärare och våra kalendrar underlättar planeringen, dokumentationen och utvärderingen av arbetet lärare utför. Specifikt innehåll anpassat för dig som lärare med praktiska detaljer och av god kvalitet.

Veckokalender

Med en bra lärarkalender som håller ordning på arbetet så får du som lärare tid till annat.

Vi tycker att en bra lärarkalender:

  • ska man kunna lita på
  • har en genomtänkt struktur, beprövat innehåll samt plats för egna idéer
  • är snygg, tålig och lätt att bläddra i
  • frigör tid och tankekraft

Terminsöversikten i våra kalendrar ger dig möjlighet att skapa en tydlig struktur och planering, vecka för vecka över hela terminen. Inför varje ny månad finner du också en veckoplanering där du kan specificera innehållet dag för dag.

Kalenderns veckoöversikt, som finns i kalenderns pärm, ger dig en tydlig bild över hela året, med röda dagar utsatta.

Veckokalender att köpa

Vi erbjuder ett varierat utbud av kalendrar och almanackor. Som planeringsverktyg rekommenderar vi våra lärarkalendrar. Vår klassiska gula kalender - Planeringskalendern har numera fått sällskap av två tjusiga kalendrar klädda i tyg med linnekänsla, lärarkalendern och ämneskalendern. Är du ett fan av stora kalendrar så erbjuder vi också Stora planeringskalendern.

I klassrummet passar det fint att sätta upp en väggkalender där eleverna kan se och följa dagarna. Årsblocket har uppdaterade uppgifter som passar utmärkt att samla klassen kring. Hela året runt är en stor väggkalender som ger dig och klassen en tydlig översikt av årets alla månader, vecka för vecka. I Hela året runt finns plats för att dokumentera viktiga dagar, prata om årstiderna, månens faser, namnsdagar och möjlighet att skriva in elevernas födelsedagar.

Lärarkalender Ladda ner
Lärarkalender Ladda ner
Lärarkalender Ladda ner
Lärarkalender Ladda ner

Våra kalendrar skapar översikt och ger plats för planering, dokumentation och utvärdering. Detta underlättar för både lärare som elev. En möjlighet för tydlig veckoplanering med god kvalitet. Med en kalender har du allt du behöver för att skapa goda rutiner. Väl mött hos oss på Majema!