Division - ett av de fyra grundläggande räknesätten

När vi talar om division brukar vi säga att vi delar, och två tal som divideras kallas för en division. När vi räknar division så har vi överst en täljare och under täljaren en nämnare, svaret vi får kallas kvot. Symbolen (operatorn) för att dela är / eller  - och är den vi använder när vi ställer upp tal för division. Det vanligaste sättet vi använder oss utav kallas för kort division med det finns också delningsdivision och innehållsdivision. Låt oss gå in på allt detta mer i detalj. Välkommen till Majema!

Kort division är det vanligaste sättet när man vill dividera tal med uppställning. Det tal som ska delas kallas täljare, dividend, och det tal som man dividerar med kallas nämnare, divisor. Det tal vi får fram som svar kallas kvot. Division är det omvända mot multiplikation. Goda kunskaper om multiplikationstabellen kan därför vara till stor hjälp när eleverna ska lära sig behärska division.

Mitt i Prick

Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik där eleverna får möta matematikens värld och dess olika begrepp på ett genomtänkt och utvecklande sätt redan i förskoleklass.

Läs mer om Mitt i prick

Division

Division, när vi delar, skrivs ut på följande sätt:

                      Täljare           = Kvot

                      Nämnare

I årskurs 2 ska eleverna kunna:

  • Förstå division som likadelning.
  • Kunna lösa uppgifter i division 0 till 20.
  • Kunna välja räknesätt.
  • Förstå och kunna använda begreppen hälften och dubbelt.
  • Förstå bråk som del av helhet: halv, tredjedel och fjärdedel.
  • Förstå bråk som del av antal: halv, tredjedel och fjärdedel.

Vi tar ett exempel på sida 93 i Mitt i Prick 2A grundbok, där ska eleverna dela upp bollar så att barnen får lika många. När ni räknat talen i boken kan ni testa att göra samma sak men med till exempel sudd eller kulor. Som lärare får du god vägledning i arbetet för att uppnå ovanstående mål i Mitt i prick 2A lärarhandledning. På sida 84 kan du läsa berättelsen till kapitel 32 och se de rätta svaren till uppgifterna. 

I Mitt i Prick 2B grundbok övas eleverna på sida 132 i att dela lika men även att skriva ut kvoten, svaret, på tillhörande bråktal. Du som lärare får självklart handledning i Mitt i Prick 2B lärarhandledning där ni på sida 114 kan läsa tillhörande berättelse och ta del av de rätta svaren.

Mitt i Prick 2A grundbok Ladda ner
Mitt i Prick 2A lärarhandledning Ladda ner
Mitt i Prick 2B grundbok Ladda ner
Mitt i Prick 2B lärarhandledning Ladda ner

Uppställning division

När vi ställer upp bråk, dividerar, kallas det övre talet täljare och det undre nämnare. För att komma ihåg att det är täljaren som är överst kan man tänka att täljaren står på taket.

Vi går igenom steg för steg hur vi ska tänka vid division med uppställning, det vi kallar kort division.

  • Exempel: 642/2 = ?

Täljaren här är då 642 och nämnaren 2.

Vi börjar räkna från vänster, i detta exempel alltså med hundratalet 600.

Nu behöver vi ställa oss frågan hur många gånger 2 går i 6, vilket är 3 gånger.

Då sätter vi först en 3 efter lika med tecknet.

642/2 = 3

Sen går vi vidare och kollar hur många gånger 2 går i 4, vilket ger oss siffran 2.

Då sätter vi en 2 efter 3.

642/2 = 32

Sista delen blir att ta 2 genom 2, vilket ger oss 1.

Då sätter vi 1 efter 32.

642/2 = 321

Vi kan alltid dubbelkontrollera om vi räknat rätt genom att ta 321 x 2.

321 x 2 = 642 (rätt!)

I årskurs 4 ska eleverna kunna välja och använda en metod för olika uppgifter med division, kunna förstå och använda flertalet begrepp samt kunna resonera kring, formulera och lösa problem på olika sätt. 

Mitt i Prick 4B grundbok ger eleverna goda möjligheter att öva detta. På sida 90 beskrivs täljare, nämnare och kvot samt testas eleverna i flertalet divisionstal och ombeds dessutom kontrollera att kvoten stämmer med hjälp av multiplikation. 

Delningsdivision och innehållsdivision

Division kan räknas på olika sätt. På sida 85 i Mitt i Prick 4B grundbok får eleverna öva på just skillnaden mellan delningsdivision och innehållsdivision. Så vad är då skillnaden?

Delningsdivision

6 bollar delas lika i 2 lådor. 

Hur många bollar är det i varje låda?

6/2 = 3          Svar: 3 bollar

Innehållsdivision

6 bollar delas så att det är 2 bollar i varje låda.

Hur många lådor behövs?

6/2 = 3          Svar: 3 lådor

Att öva division kan göras på många kreativa och roliga sätt tillsammans i klassrummet. Varför inte dela upp godisar, lika många för alla i klassen, någon dag när det är lite fest. En bra grund för att lyckas med divisionsräkningen får eleverna genom att kunna multiplikationstabellen väl. Med vår serie Mitt i Prick och dess lärarhandledningar hoppas vi kunna ge de bästa förutsättningarna för att du som lärare ska kunna utföra det arbetet på ett roligt och inspirerande sätt. Väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier