Roliga mattespel i klassrummet

Mattespel för rolig och varierande inlärning av matematik på grundskolan. Här finner du som lärare flertalet mattespel för barnen att lekande lätt öka sina mattekunskaper med. Välkommen till Majema!

Mattespel hjälper eleverna att på ett roligt sätt förbättra sina mattekunskaper. Det varierar och ökar inlärningen på ett kreativt sätt. Ni får också en härlig stund tillsammans i klassrummet där fokus för ett tag hamnar på ett nytt spännande inlärningssätt. Mattespelen kan lätt skrivas ut så att eleverna kan ta med sig mattespelen hem och fortsätta öva på ett lekande sätt. Du som lärare finner här olika varianter av roliga mattespel.

Lärarpraktikan

Mattespel

I läroplanen ligger det stor betoning på inlärning med hjälp av lek. Därför är mattespel ett perfekt sätt att variera undervisningsformen i matte med. Barnen glömmer för en stund att det kan vara svårt och knepigt att öva matte, även om det är precis vad de gör.

Roliga mattespel

Dessa roliga mattespel, plus många fler, finner du i lärarhandledningen Kluriga Boken – matte och begrepp för förskolan och i kopieringsunderlaget Praktisk matematik – med språket som bas för åk FK-3.

Nedan kommer några mattespel att skriva ut, roliga mattespel för förskolan och åk FK-3. 

Ur Kluriga Boken – matte och begrepp

ANTAL

Uppfyller kriterierna:

 • Varje barn utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp.
 • Varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. 

ANTAL, olika aktiviteter att göra (sida 38):

 • Använd tärningarna för att ge barnen olika uppdrag ute eller inne. De får slå en tärning och sedan hämta lika många pinnar, kottar, stenar, blommor, klossar eller kuddar som tärningen visar. De kan också hoppa lika många gånger, springa lika många varv, ta lika många elefantkliv, myrsteg eller grodhopp som det finns prickar på tärningen.
 • Ta fram små föremål som knappar, pasta, stenar eller legobitar. Låt barnen ordna dem i samlingar med ett visst antal i varje, till exempel i stigande antal från ett och uppåt så långt de klarar. Be dem sedan berätta hur de gjort och hur många saker det är i varje samling.
 • Dela ut pennor, kritor och kopieringsunderlag 9 (sida 59) till varje barn. Låt dem räkna föremålen på varje rad och sedan rita lika många streck i den tomma rutan till höger på raden.
 • Kopiera, laminera och klipp ut bilderna på kopieringsunderlag 10 och 11 (sida 60 och 61). Bilderna visar antal genom streck, tärningsbilder och siffror. Visa dem för barnen och låt dem komma med förslag på hur de hör ihop. Vänd bilderna upp och ner, låt barnen dra varsin och sedan hämta lika många föremål som. Symbolen visar. Låt dem också para samman bilderna och spela memory med dem.

Ur Praktisk matematik – med språket som bas

I denna handledning ger vi förslag på hur du kan arbeta praktiskt och språkutvecklande med matematik inom områdena: taluppfattning, former och mönster, tid, längd samt vikt och volym.

För att uppnå målen i matematik i grundskolan så är vår erfarenhet att elevernas matematiska förståelse ökar när de jobbar praktiskt. Grupp- och parövningar gör att eleverna kommunicerar och lyssnar på varandra, vilket ökar deras samarbetsförmåga. Matematiska samtal är viktiga för att lyfta fram olika sätt att tänka och lösa uppgifter.

ADDITION/SUBTRAKTION

Sorterings- och begreppsövning och ramsräkning (sida 6), klassövning i praktisk matematik.

Material: föremål som eleverna plockat ute, till exempel kottar, kastanjer, pinnar, stenar, eller annat från naturen alternativt saker från klassrummet så som sudd eller pennor.

 • Lägg alla föremålen på mattemattan och låt eleverna föreslå olika sätt att sortera föremålen. Detta lockar fram kreativitet, engagemang och diskussion. Be eleverna att berätta hur de tänkte när de sorterade. Några sätt att sortera föremålen är efter storlek, färg, material eller annat.
 • Träna olika begrepp som till exempel: liten, stor, minst, störst, kort, lång, kortast, längst, lätt, tung, lättast, tyngst, före, efter, med flera.
 • Lägg föremålen i olika rader, både lodrätt och vågrätt, och träna på begreppen underst, överst, mitten, höger, vänster, först, sist och så vidare.
 • Låt eleverna ramsräkna föremålen.
 • Låt varje elev lägga lika många föremål, till exempel 8, framför sig och räkna sedan alla föremål gemensamt från vänster till höger.
 • Passa på att gemensamt räkna alla eleverna i klassen. Räkna sedan allas händer, fötter, ögon, öron, tår, fingrar, med mera.
 • Lek Kims lek. Lägg fram ett antal föremål på mattan. Räkna dem. Titta på dem en stund. Låt en elev plocka bort ett föremål medan resten av eleverna blundar. Försök komma på vad som är bortplockat. – Hur många föremål är kvar? Gör på samma sätt men lägg till ett föremål istället för att plocka bort ett.

Praktisk matematik Ladda ner

Vi hoppas att detta gett er inspiration till många givande och lärorika stunder tillsammans med era elever. Du som lärare kommer definitivt ha skapat ett mer kreativt sätt för eleverna att lära sig matematik i klassrummet. Önskar ni tips på andra hjälpmedel så har vi även artiklar om till exempel läsförståelse, mattekluringar och annat skoj där inspiration kan behövas. Varmt välkommen till oss på Majema!