Multiplikationstabellen - ett användbart matteredskap

Multiplikation är ett av de fyra räknesätten och en grundläggande kunskap för att klara av matematiken som lärs ut i skolan idag. Om eleverna lär sig multiplikationstabellen så kommer de att ha det så mycket lättare att ta till sig andra delar inom matematiken. Om eleven inte behärskar de fyra räknesätten (multiplikation, division, addition och subtraktion) så förlorar eleven mycket tid på enkla uträkningar. Eleven får därmed svårare att hänga med i matematikundervisningen. Här ger vi tips och trix på hur du som lärare får eleverna att hänga med för att lära sig multiplikation! Välkommen till Majema!

När det gäller att undervisa eleverna i multiplikationstabellen så finns det specifika tips som kan vara till stor hjälp. För vissa barn kommer matematik ganska naturligt och för andra kan det vara en stor utmaning. När barnen lärt sig att addera och subtrahera så är de redo för ett nytt räknesätt: multiplikation. Ett sätt att få eleverna motiverade till att lära sig multiplikation kan vara att förklara att det är en genväg till att få fram komplexa summor. När eleven lärt sig uppskatta värdet och logiken av multiplikation så kommer de att ha det lättare att lära sig andra delar av matematikundervisningen.  

Mitt i Prick

Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik där eleverna får möta matematikens värld och dess olika begrepp på ett genomtänkt och utvecklande sätt redan i förskoleklass.

Läs mer om Mitt i prick

Multiplikationstabellen

Om eleverna har svårt att förstå vad multiplikation handlar om så inled inte undervisningen med att introducera en tabell full med siffror, börja då istället med isolerade uppgifter.

Öva med enkla uppgifter som till exempel:

 • 1 x 5 = 5
 • 2 x 2 = 4
 • 3 x 4 = 12

Hjälp eleven förstå att gånger är siffran i talet gånger den andra siffran, till exempel:

 • 6 x 3 = 18

Sex gånger tre är sex tre gånger.

6 + 6 + 6 = 18

Det finns några effektiva sätt att se på multiplikationstabellen:

 • 0 x något blir alltid 0, till exempel: 0 x 2 = 0.
 • Vid multiplicering med en siffran (faktorn) 1 blir resultatet (produkten) alltid den andra siffran (faktorn), till exempel: 1 x 8 = 8.
 • När man multiplicerar med 2 är resultatet alltid dubbelt så stort som det andra, till exempel: 2 x 3 = 6.
 • Du kan tala om att allt som multipliceras med 5 då ökar resultatet med 5, det vill säga: 5, 10, 15…
 • Ett annat trick är att lära eleverna att när man multiplicerar med 10 så lägger man bara till en nolla på slutet av siffran som multipliceras, till exempel: 7 x 10 = 70.

När eleverna förstår detta så kommer det att vara mycket lättare att gå över till att lära sig multiplicera utifrån tabellen.

Multiplikationstabell 1-10

Multiplikationstabellen, gångertabellen, är mycket användbar för att hjälpa eleverna förstå multiplikation. Tabellen visar tydligt att till exempel 4 x 2 är detsamma som 2 x 4.

Multiplikationstabellen 1–10:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

3

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

4

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

6

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

7

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

8

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

9

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


Du som lärare kan här välja att kopiera upp och dela ut ovanstående tabell till eleverna, alternativt låta de skriva sin egen.

Tabellen finns även tryckt på baksidan av Mitt i Prick matematik 4A grundbok där kapitel 2 i boken handlar om just multiplikation. I vår lärarhandledning med facit för Mitt i Prick matematik 4A får du som lärare dessutom handledning och facit för:

 • Tabellerna 1–10.
 • Prioriteringsregler.
 • Multiplikation med 10 och 100.
 • Multiplicera med flera faktorer.
 • Uppställning i multiplikation.
 • Problemlösning.

Ett tips är att introducera en kolumn i taget, multiplikationstabellen för till exempel talet 1. När eleverna kan den delen så tar du undervisningen vidare till talet 2, och så vidare. På det sättet kan tabellen kännas lättare att ta till sig.

Träna multiplikationstabell

Låt nu eleverna öva multiplikationstabellen, övning ger färdighet.

Visa hur de använder multiplikationstabellen 1–10 genom att sätta fingrarna på siffrorna det frågas om, till exempel:

 • Vad blir 4 x 6?

Sätt först fingret på 4 i den vänstra kolumnen och det högra fingret på 6 i den övre raden, dra ihop fingrarna och låt de mötas, där finner eleven svaret.

Alternativt be eleven sätta fingret på siffran 4 i den vänstra kolumnen för att sen flytta fingret 6 steg till höger för att där se svaret.

 • Svar: 16

Fortsätt så med flera uträkningar. Här gäller det att nöta för att det ska fastna. Det kan vara bra för inlärningen att eleverna även skriver ner talen som räknas ut i sina räknehäften.

När ni kommit så här långt så kan det vara läge att förklara att multiplikation är associativ, det vill säga att sättet som faktorer grupperas på i ett multiplikationstal inte ändrar produkten:

 • 1 x 2 x 3 kan räknas ut 1 x 2 = 2 och därefter 2 x 3 =6

Men det kan också räknas ut som 2 x 3 = 6 och sedan 1 x 6 = 6

Svaret blir detsamma!

Multiplikation är också kommutativ, dvs i vilken ordning vi multiplicerar tal ändrar inte svaret.

 • 2 x 4 = 8                  och                4 x 2 =8

Andra tips är att läsa mattesagor, sjunga mattesånger, leka mattelekar och att köra mattespel på nätet.

Mitt i Prick 4A grundbok Ladda ner
Mitt i Prick 4A grundbok Ladda ner
Mitt i Prick 4A grundbok Ladda ner
Mitt i Prick 4A grundbok Ladda ner

Det kan alltså vara fördelaktigt att introducera isolerade tal för eleverna innan man ger sig på hela multiplikationstabellen. Att låta eleverna göra sin egna gångertabell kan vara en lärorik uppgift. Ni kan sedan tillsammans jobba er igenom ettan till tians tabell. Hoppas att du med vår vägledning fått bra tips och idéer på hur du kan lägga upp undervisningen av multiplikationstabellen. Väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier