Problemlösning i matematik

Att problemlösning är en central del i matematikundervisningen lyfts fram i kursplanen i matematik. Matematiska samtal är viktiga för att lyfta fram olika sätt att tänka och lösa matematiska uppgifter. Välkommen till Majema!

Problemlösning är en central del i undervisningen i matematik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematiska uttrycksformer.

Mitt i Prick

Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik där eleverna får möta matematikens värld och dess olika begrepp på ett genomtänkt och utvecklande sätt redan i förskoleklass.

Läs mer om Mitt i prick

Problemlösning i matematik

Att öva matematik praktiskt hjälper eleverna att på ett roligt sätt fördjupa sina mattekunskaper. Med dessa övningar får ni möjlighet att tillsammans öva matematik praktiskt, som komplement till färdighetsträning i matteboken. Ur handledningen Praktisk matematik – med språket som bas för åk FK-3 kan du som lärare lätt kopiera upp en stor variation av praktiska övningar till eleverna i åk FK-3.

I handledningen ger vi förslag på hur man kan arbeta praktiskt och språkutvecklande med matematik inom följande områden: taluppfattning, former och mönster, tid, längd samt vikt och volym.

Med kopieringsunderlagen så kan ni smidigt öva matte tillsammans i klassen. Handledningen innehåller även hemuppgifter som eleverna kan ta med sig hem och på så sätt få föräldrarna delaktiga i matematiken. Vi tipsar om att eleverna får göra ett arbetshäfte där de kan samla begrepp i matematik och termer.

Matte problemlösning

Ett bra sätt att börja arbeta med problemlösning i klassen kan vara att först läsa uppgiften gemensamt, och därefter leta efter ord som behöver förklaras och på så sätt se till att alla förstått uppgiften. En god idé kan vara att låta någon elev förklara uppgiften högt för klassen. Sedan kan man, beroende på övning/problem, låta eleverna jobba ensam, i par,  i grupper eller alla tillsammans.

Problemlösning matematik, uppgifter ur boken Praktisk matematik - med språk som bas

För att uppnå målen i matematik i grundskolan så är vår erfarenhet att elevernas matematiska förståelse ökar när de jobbar praktiskt. Grupp- och parövningar gör att eleverna kommunicerar och lyssnar på varandra, vilket ökar deras samarbetsförmåga. Matematiska samtal är viktiga för att lyfta fram olika sätt att tänka och lösa uppgifter. Nedan finns två exempel ur del 1 taluppfattning ur boken Praktisk matematik – med språket som bas.

Balansera rätt (klass- och parövning, sida 10)

Arbeta med likhetstecknet.

Material: olika föremål, till exempel pinnar och stenar, likhetstecken (kopieringsunderlag 34).

  • Lägg föremål i två grupper med lika många saker i varje. 

Låt eleverna räkna föremålen. 

Lägg ett likhetstecken mellan grupperna och berätta att detta tecken använder man i matematiken när man vill visa att det är lika många på båda sidor om tecknet.

  • Låt eleverna parvis lägga egna grupper av föremål, med likhetstecknet mellan. 

Öva att säga likheten på mattespråket. 

Att låta eleverna använda föremål av olika storlek tydliggör att det enbart handlar om antal.

Larven (klass- och parövning, sida 15)

Öva ordningstalen.

Material: stora talkort 1–10 (kopieringsunderlag 27–32), två larver per elev (kopieringsunderlag 36), kritor.

  • Dela ut talkorten till 10 elever. 

Låt eleverna gå och ställa sig i rätt ordningsföljd.

Säg ordningstalen gemensamt i kör och sedan enskilt (första, andra…).

Variera övningen genom att eleverna ska ställa sig i rätt ordning utan att prata med varandra.

De får då öva på att försöka kommunicera på annat sätt.

  • Ge eleverna olika uppdrag där de står i ordningsföljd till exempel andra eleven hoppar, femte eleven sätter sig på golvet, osv.
  • Samtala om när man använder ordningstalen, till exempel i almanackan, idrottstävlingar, med flera.
  • Dela ut kopieringsunderlaget med två larver till varje elev. 

Nu ska en av larverna färgläggas.

Låt eleverna välja hur, till exempel första cirkeln gul, andra rosa, tredje blå, och så vidare.

Be eleverna att även numrera cirklarna med talen 1–10.

  • Låt eleverna sitta parvis mittemot varandra utan att visa sin färglagda larv.

Den ena eleven beskriver sin larv med hjälp av färger och ordningstal.

Den andra eleven ska färglägga sin tomma larv enligt kompisens beskrivning.

Låt eleverna kontrollera att de målat rätt och sedan byter de roller.

Detta är en bra språkövning då eleverna använder ordningstalen flera gånger.

Praktisk matematik - med språk som bas Ladda ner
Praktisk matematik - med språk som bas Ladda ner

Vi hoppas att detta gett er inspiration till många givande och lärorika stunder tillsammans med era elever. Du som lärare kommer definitivt ha skapat ett mer kreativt sätt för eleverna att lära sig matematik i klassrummet. Önskar ni fler lektionstips så har vi även artiklar om till exempel läsförståelse, mattekluringar och annat skoj där inspiration kan behövas. Varmt välkommen önskar vi på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier