Programmeringslektioner för mellanstadiet

Idag ingår digital kompetens som en del i läroplanen. Men för många lärare kan det vara svårt att komma igång. Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, tipsar om tjänsten Digitala lektioner – färdiga lektioner om digital kompetens.

Digitala lektioner är en fri lärresurs med över hundra färdiga lektioner inom digital kompetens och programmering. Du som är pedagog kan välja mellan dessa lektioner och enkelt sortera dem efter årskurs, ämnesområde och skolämne. Alla lektioner är kopplade till läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion finns en lärarinstruktion med kopplingar till kurs- och läroplansskrivningar om digital kompetens och programmering för grundskolan.

För att fler lärare ska upptäcka och använda materialet på Digitala lektioner samarbetar Internetstiftelsen med Majema.

– Internetstiftelsen verkar för att så många barn som möjlig ska få den digitala kompetens de både har rätt till och behöver i ett allt mer digitaliserat samhälle. Genom att ge Majema möjlighet att använda programmeringslektionerna för mellanstadiet i sitt läromedel i matematik hoppas vi på att ännu fler i skolan ska hitta till vår kostnadsfria lektionsbank Digitalalektioner.se, säger Kristina Alexanderson.

– Det är viktigt att förstå hur vårt digitaliserade samhälle fungerar. Internetstiftelsen arbetar för en ökad kunskap och medvetenhet hos internetanvändare genom en rad olika satsningar. Därför arbetar vi för att stötta lärare så att fler ska vilja, våga och kunna använda internet, säger Kristina Alexanderson.

 


FAKTA / Detta är Digitala lektioner

Digitala lektioner är en satsning från Internetstiftelsen, som är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Internetstiftelsen ansvarar för internets svenska toppdomän .se, sköter drift och administration av toppdomänen .nu och erbjuder en rad satsningar som bidrar till ökad förståelse för digitaliseringens påverkan på människa och samhälle.

Digitala lektioner ingår i Majemas matematik läromedel Mitt i prick - läs mer här!