Sannolikhet - hur troligt är det?

Sannolikhet, när vi pratar om sannolikhet så pratar vi om hur troligt det är att något ska ske. Sannolikheten uttrycks oftast i procentform eller som ett bråktal. Om sannolikheten är 0, alltså 0 % är något helt omöjligt men om något skulle kunna inträffa så är sannolikheten upp till 100 %. Att förstå sig på sannolikhet och att formulera den kan vara utmanande men vi hoppas här kunna ge er teori om sannolikhet, några bra exempel och förhoppningsvis inspiration till att fortsätta jobba och handledas med våra böcker. Välkommen till Majema!

När vi pratar om sannolikhet så pratar vi om utfall. Begreppet utfall står för händelse. Hur troligt något är. Ta en enkrona som exempel, den har en sida med klave och en sida med krona, singlar vi slant kommer enkronan antingen att landa med klave eller krona uppåt. Det finns två utfall i det här exemplet, kan uttryckas i procent som 50/50. Sannolikhet heter på engelska probability och förkortas P. Om du ska undersöka chansen för att få klave när du singlar slant är klave det enda gynnsamma utfallet eftersom det är det som du är intresserad av att få. För att räkna ut sannolikheten så ställer vi upp så här:  Antal gynnsamma utfall/antalet möjliga utfall = svaret P. Begreppet chans använder vi när det är en positiv händelse och risk använder vi när det är något vi inte vill ska inträffa.

Mitt i prick

Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik där eleverna får möta matematikens värld och dess olika begrepp på ett genomtänkt och utvecklande sätt redan i förskoleklass.

Läs mer om Mitt i prick

Sannolikhet

I början av en fotbollsmatch så singlar domaren slant för att låta slumpen avgöra vem som ska få börja. Det finns då två möjliga utfall, båda utfallen har i det här fallet samma sannolikhet. Det går inte att förutse vilken sida som kommer att hamna uppåt. Har vi till exempel lag grön och lag röd så är det 1/2 = 50 % chans att det gröna laget får börja och likaså för lag röd. Trots att lag röd fått starta de tre senaste matcherna så är det fortfarande 50 % chans att lag grön får börja den här gången. Varje slantsingling är oberoende av alla andra och har samma möjliga utfall (1/2) vid varje nytt tillfälle. Så även om lag röd skulle fått starta de 10 kommande gångerna så är ändå möjligheten (P) 50 % för båda lagen. Kommer lagen att fortsätta att mötas kommer detta att jämna ut sig med tiden.

Sannolikhet - övningar

I vår bok Dagens matte 3 hittar du flertalet exempel på övningar där vi behandlar just sannolikhet, här kommer två exempel:

1. Sida 28.

Det hänger 6 stycken strumpor på tork, 4 prickiga och 2 enfärgade.

Om du blundar och bara plockar ner en strumpa från sträcket, hur stor är sannolikheten att den är prickig då?

Liten – stor – omöjlig.

Förklara hur du tänker.

2. Sida 134.

Ett tåg med 12 vagnar rullar in och stannar framför dig, 3 av vagnarna är fyllda med glass.

Om du blundar och bara kliver in i en tågvagn, hur stor är sannolikheten att du kommer in i en vagn med glass då?

Liten – stor – omöjlig.

Förklara hur du tänker.

I vår serie Mitt i Prick hittar du också övningar på temat sannolikhet.

Till exempel i Mitt i Prick 5A grundbok så handlar det om problemlösning och sannolikhet. Ett exempel därifrån är:

3. Om en tävling eller ett spel är rättvist beror på sannolikheten.

Om deltagarna har lika stor chans att vinna är det rättvist.

Mira och Manuel slår en tärning varannan gång.

Om tärningen visar 1, 2 eller 3 får Mira en poäng.

Om tärningen visar 4, 5 eller 6 får Manuel 1 poäng.

Är det rättvist eller orättvist?

Förklara.

I lärarhandledningen Mitt i Prick 5A så får du som lärare tydlig guidning för varje avsnitt, till exempel för sidan med uppgifter för ovanstående exempel:

  • Syfte: 

Eleven ska kunna resonera kring, formulera och lösa problem genom att avgöra sannolikheten.

  • Genomgång: 

Diskutera vad som är matematiskt rättvist och orättvist. Om alla har lika stor sannolikhet att vinna, så är det rättvist. Jämför också begreppen chans och risk. Ge olika exempel på när begreppen förekommer.

  • Hur stor chans är det att jag vinner? Chans när utfallet är positivt.
  • Hur stor risk är det att jag förlorar? Risk när utfallet är negativt.

Området sannolikhet är lämpligt för praktiska övningar tillsammans. Använd gärna tärningar eller en kortlek för att demonstrera och diskutera hur stor sannolikheten är.

  • Elevboken: 

Eleverna arbetar parvis. De tolkar och räknar sannolikheten och avgör om utfallen är rättvisa eller orättvisa. I uppgift 2 möter eleverna sannolikhet där resultatet inte är beroende av de föregående resultaten. När man singlar slant är chansen för krona och klave lika stor, oavsett tidigare utfall. I uppgift 3 kan eleverna använda sig av multiplikationsrutan för att se vilka produkter det är störst respektive minst sannolikhet att få, när 2 tärningstal multipliceras med varandra.

  • Avslutning/uppföljning: 

Gå igenom uppgifterna i boken tillsammans. Låt eleverna beskriva och visa sina lösningar. 

  • Löste ni uppgifterna på samma sätt?

Diskutera hur det kommer sig att sannolikheten för att få krona är densamma som för att få klave i uppgift 2. Berätta för eleverna att sannolikheten inte är beroende av de tidigare resultaten. Låt eleverna redovisa sina egna uppgifter om sannolikhet och lös uppgifterna i helklass.

  • Tips:

Låt eleverna skriva sina uppgifter på papper. Då kan ni samla dem i en pärm och ha som extra uppgifter. Eleverna skriver facit på baksidan.

Dagens matte 3 Ladda ner
Dagens matte 3 Ladda ner
Mitt i Prick 5A grundbok Ladda ner
Mitt i Prick 5A lärarhandledning Ladda ner

Tydligare än så kan det inte bli! Sugen på mer handledning? Kolla in vår hemsida, här hittar du lärarhandledningar för bland annat matte, svenska och engelska. Väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier