Tallinje - hur tal förhåller sig till varandra

En tallinje används för att visa hur olika tal förhåller sig till varandra. När vi ritar upp en tallinje delar vi upp en rät linje i lika stora delar och numrerar delarna. Man säger att man graderar linjen och det färdiga resultatet kallas tallinje. Med den färdiga tallinjen kan vi lättare se differensen mellan olika tal. En tallinje som alla elever har tillgång till är en linjal. Ett bra redskap för att introducera vad en tallinje kan vara. Välkommen till Majema!

Tallinjen markeras ofta med heltal och varje markering är utsatt på samma avstånd. Det är viktigt att läsa av linjen ordentligt för den skulle likväl kunna vara graderad med att det till exempel är 3 eller 1,5 mellan varje steg. Avståndet mellan de olika markeringarna måste vara konsekvent. Om vi har både negativa och positiva tal så skiljs de åt med en 0: a i mitten.  

Mitt i Prick

Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik där eleverna får möta matematikens värld och dess olika begrepp på ett genomtänkt och utvecklande sätt redan i förskoleklass.

Läs mer om Mitt i prick

Tallinje

En tallinje är ett sätt att representera olika tal och är kopplad till mätningar av olika slag. Vi stöter bland annat på en tallinje i vardagen i form av en saftkanna med en utsatt lodrät tallinje som märker ut volym i deciliter. Tallinjer kan hjälpa eleverna att skapa förståelse för negativa och positiva tal.

Vad är en tallinje

De reella talen utgör en ordnad mängd, de visas från vänster till höger alternativt nerifrån och upp. Talens värde minskar till vänster och ökar till höger. Moderna läroböcker visar denna ordning genom att rita en pil längst ner till höger på tallinjen. De negativa talen ligger på linjen i en negativ riktning från noll. Enhetsintervallet bygger upp tallinjen, en hel på tallinjen är alltid ett avstånd som är lika långt som avståndet mellan 0 till 1. Till exempel kan 0,5 ses som punkten mellan talen 0 och 1 eller avståndet från 0 till punkten 0,5. 

I vår serie Dagens matte får eleverna möjlighet att öva flera olika typer av tallinjer. Dagens matte är ett lättanvänt material där du som lärare enkelt kan låta dina elever repetera alla delar av matematiken. 

  • En sida tar 5 – 10 minuter.
  • Häftet räcker till 3 sidor/vecka under läsåret.
  • Välj om ni vill riva ut sidorna eller jobba i häftet.
  • Du som lärare får en överblick över elevens kunskaper och möjlighet till uppföljning.

Dagens matte 1 har på sida 30 två tallinjer från 1 – 12 där eleverna ska sätta ut siffrorna som saknas. 

Dagens matte 2 erbjuder på sida 24 repetition av tallinjer, även här ska eleverna sätta ut de siffror som saknas.

Dagens matte 3 avancerar något genom att eleverna får jobba med tallinjer baserade på hundratal på sida 2.

Dagens matte 1 Ladda ner
Dagens matte 2 Ladda ner
Dagens matte 3 Ladda ner

Tallinjen kan användas som ett redskap för att resonera om tal, till exempel genom att använda en tom tallinje för att utveckla strategier för addition och subtraktion eller två korsade tallinjer för att utveckla tänkande om multiplikation. Hitta på roliga sätt att använda linjalen för olika uppgifter på temat tallinjer och använd med fördel våra böcker från serien Dagens matte för repetition och uppföljning. Väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier