×
Flipbook

Bläddra i boken

Mitt i prick 6A grundbok ej förbrukning

 • Basläromedel
 • Matematik
 • Åk 6

Mitt i prick 6A har en tydlig arbetsgång som främjar utvecklingen av elevernas matematiska förståelse. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. De två första utgör basen, det alla ska arbeta med. Här finns också kapitlets samtalsbild med tillhörande berättelse. Den tredje sidan har extra övningar för fördjupning.

Till Mitt i prick 6A grundbok ej förbrukning använder eleverna ett räknehäfte att skriva i.

Mitt i prick 6A innehåller mycket färdighetsträning men också tio kapitel med fokus på matematiska begrepp, problem-lösning och kommunikation. Varje avsnitt avslutas med en repetitionsbana, en undersökande aktivitet, ett test med självbedömning samt en kluringsida och ett spel.

Två sidor bas – för alla elever. I den gula rutan visas det nya som ska läras i kapitlet. De två sidorna har rikligt med övningar på kapitlets matematiska innehåll. Här finns också en samtalsbild, med tillhörande berättelse i lärarhandledningen. På Mitt i prick lärarwebb kan ni lyssna på den inlästa berättelsen och ha en gemensam genomgång med digitala webbverktyg utifrån den gula rutans innehåll.

En sida extra – för de elever som behöver mer att arbeta med Tredje sidan i kapitlet innehåller extra övningar för fördjupning.

Kommunikation och samarbete- Vart femte kapitel i grundboken har fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Här finns utrymme för elevens egna tankar och lösningar.

Ur innehållet:

 • Stora tal
 • Decimaltal
 • Addera, subtrahera, mulitplicera, dividera med decimaltal
 • Skala
 • Ekvationer
 • Grafer
 • Vinklar
 • Area, volym
 • Cirkelns omkrets
 • Kombinatorik
 • Sannolikhet
 • Problemlösning
 • Spellogik

Till Mitt i prick 6A grundbok medföljer häftet Mitt lärande 6A, elevens eget provhäfte. Häftet innehåller två prov som testar innehållet i grundboken. Uppgifterna är tydligt kopplade till förmågor i LGR22. Till varje prov finns en lärarbedömningssida för summering av elevens kunskaper. Eleven utvärderar även sitt eget lärande.

Mer information Visa mindre
133 kr
Skickas inom:
tick icon I lager
Årskurs: 6
ISBN: 978-91-7857-193-2
Beställnr: 878
Produktstorlek: 152 sidor, limbunden 215x240mm
Beställ via våra återförsäljare: Läromedia, GR läromedel