Addition - ett av de fyra grundläggande räknesätten

Addition, ett av de fyra grundläggande räknesätten. Addition betecknas med plustecknet. När vi räknar addition läggs värdet av två, eller flera, termer samman till en summa. Tänk så många gånger per dag vi adderar. Till exempel i affären när vi ska räkna samman kostnaderna för valda inköp eller när vi ska räkna antalet elever i klassrummet. Addition är ofta det första av de fyra grundläggande räknesätten som eleverna möter. Här hoppas vi kunna ge dig som lärare goda förutsättningar för en lyckad undervisning på temat addition. Välkommen till Majema!

Addition handlar om plus, att lägga ihop, att addera. Om en elev har 10 sudd och elevens klasskompis 3 sudd, då har de tillsammans 13 sudd. Det finns många konkreta exempel som du som lärare kan använda dig av direkt i klassrummet. Få eleverna att samtala om vad man kan addera av det ni kan se och hitta i klassrummet. Man kan räkna addition på två olika sätt, i flera steg eller med uppställning, oavsett metod så blir svaret (summan) densamma.

Mitt i Prick

Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik där eleverna får möta matematikens värld och dess olika begrepp på ett genomtänkt och utvecklande sätt redan i förskoleklass.

Läs mer om Mitt i prick

Addition

Att addera, summera, två eller flera termer får fram en summa. Vi använder addition när vi vill veta hur mycket två eller flera tal, sträckor, areor, vinklar eller annat utgör tillsammans. Endast storheter av samma slag får adderas.  Tal som adderas kallas termer.  

Addition betecknas med plustecknet (+).

a + b = c

Vad är addition

Att räkna i flera steg är den första varianten av addition, till exempel:

  • 3 + 5 + 6 = 14

Det blir något mer komplicerat när man blandar ental, tiotal och hundratal, lägg då ihop hundratal, tiotal och ental var för sig, till exempel:

  • 345 + 123 = ?

Hundratal 300 + 100 = 400

Tiotal 40 + 20 = 60

Ental 5 + 3 = 8

= 468

De enklare uträkningar får eleverna träna på i Dagens matte 1.

I Dagens matte 2 avancerar det något då eleverna till exempel får summera kostnaden för olika föremål på sida 74. 

Ett annat sätt att räkna addition är att räkna ut vad klockan kommer att vara om x antal minuter, det övas eleverna bland annat på sida 20 i Dagens matte 3.

Dagens matte är ett lättanvänt material där du enkelt kan låta dina elever repetera, här hittar du många uppgifter med innehåll som utgår från Lgr11. En sida tar 5–10 minuter att göra och är en perfekt start eller avslut på matematiklektionen. Varje sida ger dig som lärare en snabb överblick över elevernas kunskaper och möjlighet till direkt uppföljning. 

Dagens matte 1 Ladda ner
Dagens matte 2 Ladda ner
Dagens matte 3 Ladda ner

Uppställning med addition

Vi ställer upp en uträkning på följande sätt:

   452

+ 122

Vi börjar räkna från höger med entalen, därefter tiotal och sist hundratal.

Steg 1:

   452

+ 122

       4

Steg 2:

   452

+ 122

     74

Steg 3:

   452

+ 122

   574

Skulle summan av två ental till exempel bli ett tvåsiffrigt tal så ser det ut enligt följande:

     1

   453

+ 128

   581

Minnessiffran 1 talar om för oss att vi har ett extra tiotal att räkna med. Denna uppställning kallas uppställning med växling. 

I Mitt i Prick 3A grundbok får eleverna öva uppställning med och utan växling. På sida 16 ges eleverna chansen att öva uppställning utan växling och på sida 21 övas de på att räkna uppställning med växling över tiotal.

Addition

Den här videon handlar om addition och uppställning med flera växlingar.

Adderar gör vi flera gånger om dagen. Oftast i huvudet. För att bli bra på huvudräkning krävs goda förkunskaper och många timmar av repetition. Med bra undervisning och innehållsrika läromedel så får eleverna de bästa förutsättningarna för goda grundkunskaper i matematik. Vi hoppas, med hjälp av våra läromedel, kunna inspirera till en rolig undervisning. Att räkna är kul! Väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier