Räknesätt - de fyra räknesätten

Det finns fyra fundamentala räknesätt, vilka är: addition, subtraktion, multiplikation och division. Utöver dessa fyra tillkommer även till exempel potensräkning (upphöjt till) och räkning med rotuttryck. Man kan säga att subtraktion är den motsatta operationen av addition och likaså på motsvarande sätt är multiplikation och division kopplade. De fyra vanliga räknesätten kallas elementär artimetik. Att räkna med de fyra räknesätten är något vi övar på kontinuerligt under de första läsåren, för att senare gå vidare med även andra räknesätt. Här fördjupar vi oss i de fyra räknesätten, häng med. Välkommen till Majema!

Att kunna räkna med de fyra fundamentala räknesätten är ett måste för att klara av vardagen med bra förutsättningar. Tänk så många gånger per dag vi använder oss av dessa räknesätt, till exempel när vi ska handla något och dra av en viss summa för att se vad vi får kvar, eller när vi ska dela upp och få lika många godisar. Vi adderar, subtraherar, multiplicerar och dividerar flera gånger om dagen. Att kunna dessa fyra fundamentala räknesätt gör även att eleverna kan utvecklas vidare i sina matematikkunskaper och lära sig mer komplexa uträkningar.

Mitt i Prick

Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik där eleverna får möta matematikens värld och dess olika begrepp på ett genomtänkt och utvecklande sätt redan i förskoleklass.

Läs mer om Mitt i prick

Räknesätt

I skolan så börjar vi med att lära oss addition, plus, och subtraktion, minus. I Mitt i Prick 1A grundbok introduceras eleverna för addition och subtraktion. På sida 33 inleds det med att få eleverna att förstå begreppet hälften. Därefter följer flertalet med olika uppgifter med addition och subtraktion. När eleverna sen går vidare till Mitt i Prick 2A grundbok så presenteras de övriga två fundamentala räknesätten, multiplikation och division. På sida 48 jämförs addition och multiplikation i form av tärningar och på sida 93 övas eleverna genom att dela upp lika många bollar mellan olika barn.

Mitt i Prick 1A grundbok Ladda ner
Mitt i Prick 2A grundbok Ladda ner
Mitt i Prick 2A grundbok Ladda ner

De fyra räknesätten

Nu ska vi gå igenom de fyra räknesätten mer i detalj, deras terminologi och exempel.

Addition

Addition, plusräkning.

Symbolen (operator) är +

Man säger att man adderar.

Talen som adderas kallas termer och resultatet kallas summa.

Exempel:

15 + 3 = 18

Här kallas 15 och 3 för termer och resultatet 18 för en summa.

Subtraktion

Subtraktion, minusräkning.

Symbolen (operator) är –

Man säger att man subtraherar.

Talen som subtraheras kallas termer och resultatet kallas differens.

Exempel:

11 – 5 = 6

Här kallas 11 och 5 för termer och resultatet 6 för differens.

Multiplikation

Multiplikation, att gångra.

Symbolen (operator) är *, × eller x

Man säger att man multiplicerar.

Talen som multipliceras kallas för faktorer och resultatet kallas produkt.

Exempel:

3 x 4 = 12

Här kallas 4 och 4 för faktorer och resultatet 12 för produkt.

Division

Division, att dela.

Symbolen (operator) är /, ¸ eller a/b.

Man säger att man dividerar.

Talen som divideras kallas för täljare (övre) och nämnare (undre) och resultatet kallas kvot.

Exempel:

16/2 = 8

Här kallas 16 för täljare och 2 för nämnare och resultatet 8 för kvot.

Att kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera är viktiga kunskaper vi får med oss från skolan. För att göra den delen av matematikundervisningen extra rolig så har vi utformat läromedel som ska inspirera till elevernas lärande och vägleda er lärare på bästa sätt. Serien Mitt i Prick är exempel på just det. Väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier