Mitt i prick 1B grundbok

Mitt i prick 1B innehåller mycket färdighetsträning men har även fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje kapitel är tänkt som en lektion.

102,00 kr
I lager

Mitt i prick 1B är ett heltäckande läromedel med en tydlig arbetsgång. Du som lärare kan känna dig säker på att eleverna får en hållbar förståelse för matematiken – alla moment behandlas i en tydlig progression. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. De två första sidorna arbetar ni med tillsammans för att skapa en gemensam bas. Här får ni tillgång till en samtalsbild med en tillhörande berättelse vilket blir en bra utgångspunkt för att diskutera matematiken. Den tredje sidan innehåller övningar för fördjupning, och avslutas ofta med en klurigare uppgift av problemlösningskaraktär för de elever som behöver mer utmaning. Mitt i prick 1B innehåller, förutom den viktiga färdighetsträningen, flera kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Boken är uppdelad i olika avsnitt bestående av flera kapitel. Varje avsnitt avslutas med ett kapitel som innehåller ett test med självvärdering, kluringar och ett spel.

Ur innehållet:

 • Taluppfattning talen 0–100
 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång 0–20
 • Addition och subraktion med ental och hela tiotal 0–100
 • Problemlösning
 • Äldre måttenheter
 • Mäta längd i cm
 • Geometri – trianglar, fyrhörningar och cirklar
 • Talföljder
 • Klockan – halvtimme
 • Talsymboler från förr
 • Symmetri
 • Miniräknaren
 • Programmering

Paketpris!
20 stycken grundböcker och lärarwebben. Klicka här.

Serien Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik för årskurs Fk-3.

 • Årskurs: 1 - basläromedel
 • Beställnr: 471
 • ISBN: 978-91-87011-65-8
 • Produktstorlek: 152 sidor 215*239 mm

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

• Udda och jämna tal

• Fler och färre

• Talen 0 till 100

• Jämföra talen 0 till 100

• Hundrarutan

• Ordningstal

o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.”

• Talsymboler från förr

o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Addition – först upp till 10

• Addera till talen 9 och 8

• Addera till talen 7 och 6

• Subtraktion – först ner till 10

• Subtrahera från talen 11 och 12

• Subtrahera från talen 13 och 14

• Summa och differens

• Subtrahera från talen 15 till 18

• Addera och subtrahera med hela tiotal

• Addera ental

• Subtrahera ental

o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Textuppgifter

• Pengar

• Miniräknaren

• Huvudräkningsuppgifter i varje kapitel

o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA

• Kommutativa lagen i addition

o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

• Talföljder

o ”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.”

GEOMETRI

• Trianglar, fyrhörningar och cirklar

o ”Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.”

• Symmetri

o ”Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.”

• Vi repeterar klockan – hel timme

• Klockan – halvtimme

• Tid

• Mäta längd

• Mäta längd i centimeter

• Äldre måttenheter

o ”Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.”

SANNOLIKHET OCH STATISTIK

• Stapeldiagram

o ”Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.”

PROBLEMLÖSNING

• Problemlösning

• Talgåtor

• Mot programmering 1

• Mot programmering 2

• Kluringsida i varje avsnitt

• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel

o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”

o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

• Udda och jämna tal

• Fler och färre

• Talen 0 till 100

• Jämföra talen 0 till 100

• Hundrarutan

• Ordningstal

o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.”

• Talsymboler från förr

o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Addition – först upp till 10

• Addera till talen 9 och 8

• Addera till talen 7 och 6

• Subtraktion – först ner till 10

• Subtrahera från talen 11 och 12

• Subtrahera från talen 13 och 14

• Summa och differens

• Subtrahera från talen 15 till 18

• Addera och subtrahera med hela tiotal

• Addera ental

• Subtrahera ental

o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Textuppgifter

• Pengar

• Miniräknaren

• Huvudräkningsuppgifter i varje kapitel

o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA

• Kommutativa lagen i addition

o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

• Talföljder

o ”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.”

GEOMETRI

• Trianglar, fyrhörningar och cirklar

o ”Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.”

• Symmetri

o ”Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.”

• Vi repeterar klockan – hel timme

• Klockan – halvtimme

• Tid

• Mäta längd

• Mäta längd i centimeter

• Äldre måttenheter

o ”Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.”

SANNOLIKHET OCH STATISTIK

• Stapeldiagram

o ”Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.”

PROBLEMLÖSNING

• Problemlösning

• Talgåtor

• Mot programmering 1

• Mot programmering 2

• Kluringsida i varje avsnitt

• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel

o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”

o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”