Mitt i prick 2B grundbok

Mitt i prick 2B innehåller mycket färdighetsträning men har även fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje kapitel är tänkt som en lektion.

102,00 kr
I lager

Mitt i prick 2B är ett heltäckande läromedel med en tydlig arbetsgång. Du som lärare kan känna dig säker på att eleverna får en hållbar förståelse för matematiken – alla moment behandlas i en tydlig progression. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. De två första sidorna arbetar ni med tillsammans för att skapa en gemensam bas. Här får ni tillgång till en samtalsbild med en tillhörande berättelse vilket blir en bra utgångspunkt för att diskutera matematiken. Den tredje sidan innehåller övningar för fördjupning, och avslutas ofta med en klurigare uppgift av problemlösningskaraktär för de elever som behöver mera utmaning.

Mitt i prick 2B innehåller, utöver den viktiga färdighetsträningen, flera kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Boken är uppdelad i olika avsnitt bestående av flera kapitel. Varje avsnitt avslutas med ett kapitel som innehåller ett test med självvärdering, kluringar och ett spel.

Ur innehållet:

 • Taluppfattning 0–1 000
 • Addition och subtraktion med hela tiotal och hundratal, 0–1 000
 • Addition och subtraktion med mellanled, med och utan tiotalsövergång
 • Klockan – minuter i och över, tidsskillnad
 • Mätning längd, vikt, volym
 • Multiplikation med block
 • Division, delnings- och innehållsdivision 
 • Överslagsräkning
 • Miniräknaren
 • Problemlösning
 • Programmering


Paketpris!
20 stycken grundböcker och lärarwebben. Klicka här.

Serien
Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik för årskurs 1-3. 

 • Årskurs: 2 - basläromedel
 • Beställnr: 481
 • ISBN: 978-91-87011-97-9
 • Produktstorlek: 152 sidor, 215x240, limbunden

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING
• Talen 100 till 200
• Talen 0 till 1000
• Tallinjen 0 till 1000
• Jämföra talen 0 till 1000
• Udda och jämna tal
o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.”

• Positionssystemet
• Talsorter med miniräknaren
o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Vi repeterar addition – först upp till helt tiotal
• Vi repeterar subtraktion – först ner till helt tiotal
• Addera och subtrahera med hela tiotal
• Addera med mellanled – utan/med tiotalsövergång
• Subtrahera med mellanled – utan/med tiotalsövergång
• Räknehändelser
• Addera och subtrahera ental
• Addera och subtrahera med hela tiotal
• Skillnad
• Addera och subtrahera med hela hundratal
• Multiplikation
• Multiplicera med 3 tal
• Division - dela lika
• Innehållsdivision
o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Överslagsräkning
• Textuppgifter
• Huvudräkningsuppgifter till varje kapitel
o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA

• Kommutativa lagen i addition och multiplikation
• Talfamiljer
o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

GEOMETRI

• Klockan – kvart i och kvart över
• Klockan – minuter i och över
• Tidsskillnad
• Volym – l och dl
• Volym Längd – cm och mm
• Längd – m och cm l
• Vikt – g
• Vikt – kg och g
o ”Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.”

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

• Hälften och dubbelt
o ”Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.”

PROBLEMLÖSNING

• Problemlösning
• Mot programmering 1
• Mot programmering 2
• Kluringsida i varje avsnitt
• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel
o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”
o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING
• Talen 100 till 200
• Talen 0 till 1000
• Tallinjen 0 till 1000
• Jämföra talen 0 till 1000
• Udda och jämna tal
o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.”

• Positionssystemet
• Talsorter med miniräknaren
o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Vi repeterar addition – först upp till helt tiotal
• Vi repeterar subtraktion – först ner till helt tiotal
• Addera och subtrahera med hela tiotal
• Addera med mellanled – utan/med tiotalsövergång
• Subtrahera med mellanled – utan/med tiotalsövergång
• Räknehändelser
• Addera och subtrahera ental
• Addera och subtrahera med hela tiotal
• Skillnad
• Addera och subtrahera med hela hundratal
• Multiplikation
• Multiplicera med 3 tal
• Division - dela lika
• Innehållsdivision
o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Överslagsräkning
• Textuppgifter
• Huvudräkningsuppgifter till varje kapitel
o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA

• Kommutativa lagen i addition och multiplikation
• Talfamiljer
o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

GEOMETRI

• Klockan – kvart i och kvart över
• Klockan – minuter i och över
• Tidsskillnad
• Volym – l och dl
• Volym Längd – cm och mm
• Längd – m och cm l
• Vikt – g
• Vikt – kg och g
o ”Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.”

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

• Hälften och dubbelt
o ”Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.”

PROBLEMLÖSNING

• Problemlösning
• Mot programmering 1
• Mot programmering 2
• Kluringsida i varje avsnitt
• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel
o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”
o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”