Mitt i prick 3B grundbok

Mitt i prick 3B innehåller mycket färdighetsträning men har även fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor.

107,00 kr
I lager

Mitt i prick 3B har en tydlig arbetsgång som främjar utvecklingen av elevernas matematiska förståelse. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. De två första utgör basen, det alla ska arbeta med. Här finns också kapitlets samtalsbild med tillhörande berättelse. Den tredje sidan har extra övningar för fördjupning. Mitt i prick 3B innehåller mycket färdighetsträning men också åtskilliga kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje avsnitt avslutas med ett kapitel som innehåller ett test med självvärdering, kluringar och ett spel.

Ur innehållet:

 • Talen 0–10 000
 • Avrundning och överslagsräkning
 • Addition – uppställning med flera växlingar
 • Subtraktion – uppställning med flera växlingar
 • Bråk- och decimaltal
 • Problemlösning
 • Multiplicera med 10 och 100
 • Multiplikation – uppställning utan och med minnessiffra
 • Klockan – tidsskillnad
 • Mätning längd och vikt
 • Area
 • Sannolikhet
 • Programmering


Paketpris!
20 stycken grundböcker och lärarwebben. Klicka här.

Serien
Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik för årskurs 1-3. 

 • Årskurs: 3 - basläromedel
 • Beställnr: 463
 • ISBN: 978-91-88359-17-9
 • Produktstorlek: 152 sidor, 215x239, limbunden

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

• Talen 0 till 10 000
• Jämföra talen 0 till 10 000
o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.”

• Positionssystemet
o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Halv, tredjedel och fjärdedel
• Bråkform
• Hel och halv
• Jämföra bråktal
• Beskriva bråktal
• Blandad form
• Decimalform
• Jämföra decimaltal
• Bråk- och decimalform
o ”Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.”

• Multiplikation - tabellerna 2 till 5 och 10
• Multiplikation – tabellerna 6 till 9
• Multiplicera med 10 och 100
• Multiplicera med flera faktorer
• Multiplicera med hela tiotal
o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Addition – uppställning med växling
• Addition – uppställning med flera växlingar
• Subtraktion – uppställning med växling
• Subtraktion – uppställning med flera växlingar
• Subtraktion – uppställning med växling över 0
• Subtraktion – uppställning med växling över flera 0:or
• Multiplikation – uppställning utan minnessiffra
• Multiplikation – uppställning med minnessiffra
• Huvudräkningsuppgifter till varje kapitel
o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg.”

• Avrundning och överslagsräkning
o ”Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.”

ALGEBRA

• Mot programmering 1
• Mot programmering 2
o ”Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.”

GEOMETRI

• Klockan - analog tid
• Klockan - digital tid
• Klockan - dygn
• Uppskatta tid
• Tidsskillnad
• Längd – m och cm
• Längd – km och m
• Vikt – kg och g
• Area
o ”Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.”

SANNOLIKHET OCH STATISTIK

• Sannolikhet
o ”Slumpmässiga händelser i experiment och spel.”

PROBLEMLÖSNING

• Problemlösning
• Kluringsida i varje avsnitt
• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel
o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”
o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

• Talen 0 till 10 000
• Jämföra talen 0 till 10 000
o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.”

• Positionssystemet
o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Halv, tredjedel och fjärdedel
• Bråkform
• Hel och halv
• Jämföra bråktal
• Beskriva bråktal
• Blandad form
• Decimalform
• Jämföra decimaltal
• Bråk- och decimalform
o ”Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.”

• Multiplikation - tabellerna 2 till 5 och 10
• Multiplikation – tabellerna 6 till 9
• Multiplicera med 10 och 100
• Multiplicera med flera faktorer
• Multiplicera med hela tiotal
o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Addition – uppställning med växling
• Addition – uppställning med flera växlingar
• Subtraktion – uppställning med växling
• Subtraktion – uppställning med flera växlingar
• Subtraktion – uppställning med växling över 0
• Subtraktion – uppställning med växling över flera 0:or
• Multiplikation – uppställning utan minnessiffra
• Multiplikation – uppställning med minnessiffra
• Huvudräkningsuppgifter till varje kapitel
o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg.”

• Avrundning och överslagsräkning
o ”Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.”

ALGEBRA

• Mot programmering 1
• Mot programmering 2
o ”Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.”

GEOMETRI

• Klockan - analog tid
• Klockan - digital tid
• Klockan - dygn
• Uppskatta tid
• Tidsskillnad
• Längd – m och cm
• Längd – km och m
• Vikt – kg och g
• Area
o ”Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.”

SANNOLIKHET OCH STATISTIK

• Sannolikhet
o ”Slumpmässiga händelser i experiment och spel.”

PROBLEMLÖSNING

• Problemlösning
• Kluringsida i varje avsnitt
• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel
o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”
o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”