Matteuppgifter - träna matte

Enligt vår erfarenhet ökar elevernas matematiska förståelse när de arbetar praktiskt. Här får du som lärare flera exempel på matteövningar för att öva matematik tillsammans i klassrummet. Välkommen till Majema!

Att öva matematik praktiskt hjälper eleverna att på ett roligt sätt förbättra sina kunskaper i ämnet. Med praktiska uppgifter i matematik utvecklar elevens sin förmåga att använda matematiken i olika sammanhang. Med dessa övningar får ni möjlighet att tillsammans träna matematik  utöver de klassiska uppgifternar i matteboken, en härlig stund tillsammans i klassrummet där fokus får ligga på praktiska övningar. Ur handledningen Praktisk matematik – med språket som bas för åk FK-3 kan du som lärare lätt kopiera upp en stor variation av matteövningar till eleverna. Boken går självklart att använda för även andra årskurser.

Mitt i Prick

Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik där eleverna får möta matematikens värld och dess olika begrepp på ett genomtänkt och utvecklande sätt redan i förskoleklass.

Läs mer om Mitt i prick

Matteuppgifter - träna matte

I handledningen ger vi förslag på hur man ska arbeta praktiskt och språkutvecklande med matematik inom följande områden: taluppfattning, former och mönster, tid, längd samt vikt och volym. Handledningen är tänkt som ett komplement i matematikundervisningen för årskurs FK-3 och för att hjälpa eleverna att nå kunskapskraven i slutet av årskurs 3 men övningarna kan som tidigare nämnt användas till andra årskurser också om de passar nivån eleven befinner sig på.

Öva matte

Med kopieringsunderlagen så kan ni smidigt öva matematik tillsammans i klassen. Handledningen innehåller även hemuppgifter som eleverna kan ta med sig hem och på så sätt få föräldrarna delaktiga i studierna i matematik. För att lättare kunna gå tillbaka och öva matte så rekommenderar vi att eleverna gör ett arbetshäfte där eleven redovisar alla övningarna de gör.

Matteövningar ur boken Praktisk matematik - med språk som bas

För att uppnå målen i matematik i grundskolan så är vår erfarenhet att elevernas matematiska förståelse ökar när de jobbar praktiskt. Grupp- och parövningar gör att eleverna kommunicerar och lyssnar på varandra, vilket ökar deras samarbetsförmåga. Matematiska samtal är viktiga för att lyfta fram olika sätt att tänka och lösa uppgifter.

Ur del 1 taluppfattning: TAL-LÅDOR (klassövning/gruppövning)

Visa talen 1–10 på olika sätt (sida 12).

Material: en stor, låg låda per grupp (till exempel knäckebrödslåda från matsalen), talkort 1-10 (kopieringsunderlag 33, sida 33), tallinje (kopieringsunderlag 35, sida 35), diverse annat material till lådorna (till exempel piprensare och kulor), papper, sax, kritor, arbetshäfte, penna.

Samla eleverna runt mattemattan.

 • Ta fram en av lådorna och ett sifferkort, till exempel 10.

Låt eleverna komma med förslag på vad som kan ha med talet 10 att göra.

 • Skriv ner en lista på tavlan på allt ni kommer på som kan finnas med i lådan.

Exempel på saker:

 • Talet 10 skrivet med siffror/bokstäver.
 • Visa med fingrar.
 • Visa med mynt.
 • Kulor på en piprensare eller ett band.
 • Tärningssymboler.
 • Dominobricka.
 • Klocka.
 • Digitala siffror – bygg siffran med tändstickor.
 • Tallinje med markerat tal.
 • Siffran i andra sammanhang, till exempel saga, sång, ramsa.
 • Almanacka med inringat datum eller månad.
 • Uppdelning av antalet.
 • Ljus i tårta.
 • Talet i kortleken.

Samla också om hur man kan dela upp talet 10 på olika sätt.

 • Dela in eleverna i grupper och dela ut sifferkort med talen 1–9, ett till varje grupp.

Låt varje grupp göra en låda till sitt tal med så många olika föremål, symboler som möjligt. 

Låt dem dekorera och måla sin låda.

 • Låt sedan grupperna redovisa för varandra. 

När en grupp redovisat så arbetar alla med det talet i sina arbetshäften. 

Låt även eleverna skriva på hur många olika sätt de kan dela upp antalet i två delar. Hur många sätt blev det?

Låt eleverna upptäcka samband och mönster mellan de olika talen.

 • På hur många sätt kan talet 4 delas upp? Talet 5?
 • En bra övning att fortsätta med är att låta eleverna dela upp talen i fler än två delar.

Ur del 2 former och mönster: STICKOR (parövning)

Bygg en kvadrat, rektangel och triangel med hjälp av stickor (sida 48).

Material: stickor eller dylikt. 

Eleverna jobbar parvis.

Varje elevpar bygger en kvadrat, en rektangel och en triangel med hjälp av stickorna.

 • Hur många trianglar kan ni göra av 5 stickor?
 • Gör en kvadrat av 4 stickor.
 • På vilka sätt kan ni dela kvadraten om ni har 4 stickor till?

Ur del 3 tid: FÖDELSEMÅNAD (klassövning)

Stapeldiagram över födelsemånaderna (sida 65).

Material: penna, klossar/multilink, arbetshäfte.

 • Dela ut en kloss till varje elev, eventuellt en färg för flickor och en färg för pojkar. Lägg ut månadsnamnen i en rad på golvet. Eleverna får nu lägga sin kloss vid den månaden de fyller år. Stapla klossarna vid varje månad till ett torn.
 • Låt eleverna redovisa resultatet av undersökningen.
 • Vilken månad har fått högst torn?
 • Vilken månad har fått lägst torn?
 • Eleverna dokumenterar i sina arbetshäften genom att rita av antalet klossar för varje månad, alternativt gör ett stapeldiagram.

Ur del 4 längd: MIN METER I STEG (klassövning)

Stega i meter (sida 80).

Material: bogserlina/snöre, eventuellt tavelkrita.

Lägg en meter snöre eller en meter av en bogserlina på marken.

 • Hur många steg är 1 meter för dig? Eleverna får prova att gå bredvid snöret. Är det lika många steg för din kamrat?
 • Låt eleverna uppskatta hur lång en viss sträcka (till exempel 5 meter) är, genom att stega. Där de stannar kan de eventuellt skriva sina namn med tavelkrita. Kontrollmät sedan med hjälp av snöret.
 • Hur när var din uppskattning?

Låt eleverna stega flera olika sträckor. En bra vardagskunskap.

Ur del 5 vikt och volym: EN LITER JUICE (par- eller gruppövning)

Uppskatta och mät hur mycket ett dricksglas rymmer (sida 93).

Material: olika glas/muggar, vatten/mannagryn, dl-mått, en tom juiceförpackning (1 L), penna, arbetshäfte.

 • Låt eleverna uppskatta hur mycket ett dricksglas rymmer och sedan mäta. 
 • Rymmer olika dricksglas lika mycket? Prova.
 • Hur många deciliter är en liter juice?
 • Ungefär hur många glas räcker en liter juice till?

Eleverna ritar juiceförpackningen och antalet glas juicen räcker till i arbetshäftet.

Praktisk matematik - med språk som bas Ladda ner
Praktisk matematik - med språk som bas Ladda ner
Praktisk matematik - med språk som bas Ladda ner
Praktisk matematik - med språk som bas Ladda ner

Vi hoppas att detta gett er inspiration till många givande och lärorika stunder tillsammans med era elever. Du som lärare kommer definitivt ha skapat ett mer kreativt sätt att lära sig matematik i klassrummet. Önskar ni tips på andra hjälpmedel så har vi även artiklar om till exempel läsförståelse, mattekluringar och annat skoj där inspiration kan behövas. Varmt välkommen till oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier