Mitt i prick 1A grundbok

Mitt i prick 1A innehåller mycket färdighetsträning men också åtskilliga kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje kapitel är tänkt som en lektion.

102,00 kr
I lager

Mitt i prick 1A är ett heltäckande läromedel med en tydlig arbetsgång. Du som lärare kan känna dig säker på att eleverna får en hållbar förståelse för matematiken – alla moment behandlas i en tydlig progression. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. De två första sidorna arbetar ni med tillsammans för att skapa en gemensam bas. Här får ni tillgång till en samtalsbild med en tillhörande berättelse vilket blir en bra utgångspunkt för att diskutera matematiken. Den tredje sidan innehåller övningar för fördjupning, och avslutas ofta med en klurigare uppgift av problemlösningskaraktär för de elever som behöver mera utmaning.

Mitt i prick 1A innehåller, förutom den viktiga färdighetsträningen, flera kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Boken är uppdelad i olika avsnitt bestående av flera kapitel. Varje avsnitt avslutas med ett kapitel som innehåller ett test med självvärdering, kluringar och ett spel.

Ur innehållet:

 • Taluppfattning talen 0–12
 • Uppdelning av tal 0–10
 • Hälften och dubbelt
 • Likhetstecknet
 • Större än och mindre än
 • Addition och subtraktion 0–10
 • Uppdelning i tiotal och ental
 • Problemlösning
 • Stapeldiagram
 • Klockan – hel timme
 • Mönster
 • Pengar
 • Räknehändelser
 • Programmering


Paketpris!
20 stycken grundböcker och lärarwebben. Klicka här.

Serien Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik för årskurs 1-3. 

 • Årskurs: 1 - basläromedel
 • Beställnr: 470
 • ISBN: 978-91-87011-64-1
 • Produktstorlek: 152 sidor 215*239 mm

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

• Räkna till 10

• Lika många – är lika med

• Talen 0 till 9 i klassrummet

• Större än och mindre än

• Talkamrater

o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange tal och ordning.”

• Talen 10 till 12

• Tiotal och ental

o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Hälften

o ”Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.”

• Vi lär oss addition

• Vi skriver addition

• Öva addition 0 till 5

• Räknehändelser +

• Vi lär oss subtraktion

• Vi skriver subtraktion

• Öva subtraktion 0 till 5

• Räknehändelser –

• Addera tre tal

• Subtrahera med tre tal

• Addera och subtrahera

• Talkamrater

o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Pengar

• Vad kostar det?

• Hur mycket pengar är kvar?

• Prisskillnad

• Ett tal saknas

• Huvudräkningsuppgifter i alla kapitel

o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA

• Lika många – är lika med

• Ett tal saknas

• Likhetstecknet

• Kommutativa lagen

• Talfamiljer

o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

• Mönster

o ”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.”

• Samtalsbild: Lägesord

o ”Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.”

• Klockan – hel timme

o Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.”

SANNOLIKHET OCH STATISTIK

• Stapeldiagram

• Eget stapeldiagram

o ”Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.”

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

• Dubbelt

• Hälften

o ”Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.”

PROBLEMLÖSNING

• Problemlösning

• Mot programmering 1

• Mot programmering 2

• Kluringsida i varje avsnitt

• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel

o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”

o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

• Räkna till 10

• Lika många – är lika med

• Talen 0 till 9 i klassrummet

• Större än och mindre än

• Talkamrater

o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange tal och ordning.”

• Talen 10 till 12

• Tiotal och ental

o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Hälften

o ”Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.”

• Vi lär oss addition

• Vi skriver addition

• Öva addition 0 till 5

• Räknehändelser +

• Vi lär oss subtraktion

• Vi skriver subtraktion

• Öva subtraktion 0 till 5

• Räknehändelser –

• Addera tre tal

• Subtrahera med tre tal

• Addera och subtrahera

• Talkamrater

o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Pengar

• Vad kostar det?

• Hur mycket pengar är kvar?

• Prisskillnad

• Ett tal saknas

• Huvudräkningsuppgifter i alla kapitel

o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA

• Lika många – är lika med

• Ett tal saknas

• Likhetstecknet

• Kommutativa lagen

• Talfamiljer

o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

• Mönster

o ”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.”

• Samtalsbild: Lägesord

o ”Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.”

• Klockan – hel timme

o Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.”

SANNOLIKHET OCH STATISTIK

• Stapeldiagram

• Eget stapeldiagram

o ”Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.”

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

• Dubbelt

• Hälften

o ”Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.”

PROBLEMLÖSNING

• Problemlösning

• Mot programmering 1

• Mot programmering 2

• Kluringsida i varje avsnitt

• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel

o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”

o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”