Språkskrinet troll grundbok åk 1

Språkskrinet troll är en arbetsbok i svenska där eleverna arbetar med språklära, ordkunskap och skrivning. 

Paketpris!
20 stycken grundböcker och lärarwebben. Klicka här.

48,00 kr
I lager

Språkskrinet troll innehåller fem kapitel och boken passar bra att arbeta med på vårterminen i årskurs 1. Exempel på kapitelteman är Kalas, Sagor och I skogen. Precis som övriga grundböcker i serien Språkskrinet så innehåller denna de tre delarna: ordkunskap, språklära och skrivning. Ordkunskapen och skrivningen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat stavning -ig och -igt, synonymer och alfabetet.

Ur innehållet:
Ordkunskap

 • Om mig
 • Liknelser
 • Sortera ord


Språklära

 • Skiljetecken
 • Alfabetet
 • Stavning, -ck


Skrivning – rubriker

 • Hålet i trädet
 • Världens bästa kalas
 • Min saga


Paketpris!
20 stycken grundböcker och lärarwebben. Klicka här.

 • Årskurs: 1
 • Beställnr: 505
 • ISBN: 978-91-85875-23-8
 • Produktstorlek: 36 sidor, 210 x 260 mm, häftad

Läsa och skriva
- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
- Handstil.
- Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
- Alfabetet och alfabetisk ordning

Berättande texter och sakprosatexter
- Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
- Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
- Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning i böcker, tidskrifter och webbsidor för barn.

Läsa och skriva
- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
- Handstil.
- Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
- Alfabetet och alfabetisk ordning

Berättande texter och sakprosatexter
- Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
- Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
- Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning i böcker, tidskrifter och webbsidor för barn.