Språkskrinet clown grundbok åk 2

Språkskrinet clown är en arbetsbok i svenska där eleverna arbetar med språklära, ordkunskap och skrivning.

Nu reviderad med fokus på olika texttyper.

Paketpris!
20 stycken grundböcker och lärarwebben. Klicka här.

72,00 kr
I lager

Språkskrinet clown innehåller nio kapitel. Varje kapitel är tänkt att ta cirka tre veckor. Exempel på kapitelteman är Halloween, Staden, Djur, Simhallen och Cirkus.

Precis som övriga grundböcker i serien Språkskrinet så innehåller denna de tre delarna: ordkunskap, språklära och skrivning. Ordkunskapen och skrivningen knyter an till kapiteltemat.

Eleverna får möta olika typer av texter i skrivningen.

Ur innehållet:
Ordkunskap

 • Ord om känslor
 • Ord om ljud
 • Istället för ”sen så”


Språklära

 • Alfabetisk ordning
 • Vokaler och konsonanter
 • Stavning, -ng ljudet


Skrivning – rubriker

 • Stadens superhjälte - Berättande text
 • Snöstormen - Återberättande text
 • Fakta om ett djur - Beskrivande text


Varje kapitel följer samma struktur, vilket ger trygghet för eleven och underlättar för dig som lärare.

Arbetet med Språkskrinet bygger på gemensamma genomgångar.

Till varje bok finns ett skrivutvecklingsschema som kan fyllas i av elev och lärare.

I Språkskrinet Lärarhandledning clown finns konkreta förslag på hur du kan arbeta med boken. Här hittar du också kopieringsunderlag och facit.

Språkskrinet clown lärarwebb är ett digitalt komplement till Språkskrinets grundböcker och där finns hela elevboken samt nya övningar, för genomgång och uppföljning.

Till boken finns ett fristående läsförståelsehäftet, Språkskrinet Läsförståelse cirkussommar.

Språkskrinet är en serie arbetsböcker i svenska, från årskurs 1 - 6. Språkskrinet clown är den andra boken i serien Språkskrinet.

Paketpris!
20 stycken grundböcker och lärarwebben. Klicka här.

 • Årskurs: 2
 • Beställnr: 506
 • ISBN: 978-91-85875-24-5
 • Produktstorlek: 64 sidor, 210 x 260 mm, häftad

Ur Centralt innehåll

Läsa och skriva
- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
- Handstil.
- Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
- Alfabetet och alfabetisk ordning.

Berättande texter och sakprosatexter
- Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
- Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
- Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning i böcker, tidskrifter och webbsidor för barn.

Ur Centralt innehåll

Läsa och skriva
- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
- Handstil.
- Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
- Alfabetet och alfabetisk ordning.

Berättande texter och sakprosatexter
- Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
- Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
- Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning i böcker, tidskrifter och webbsidor för barn.