Innehåll i våra utställningslådor

Mitt i prick låg

 • Mitt i prick matematik grundbok FK
 • Mitt i prick matematik 1A grundbok
 • Mitt i prick matematik 1A lärarhandledning
 • Mitt i prick matematik 1A kopieringsunderlag
 • Mitt i prick matematik 1B grundbok
 • Mitt i prick matematik 2A grundbok
 • Mitt i prick matematik 2A lärarhandledning
 • Mitt i prick matematik 2A kopieringsunderlag
 • Mitt i prick matematik 2B grundbok
 • Mitt i prick matematik 3A grundbok
 • Mitt i prick matematik 3A lärarhandledning
 • Mitt i prick matematik 3A kopieringsunderlag
 • Mitt i prick matematik 3B grundbok
 • Mitt i prick Utmaningsböcker 1, 2 och 3

Mitt i prick mellan

 • Mitt i prick matematik 4A grundbok
 • Mitt i prick matematik 4A grundbok - ej förbrukning
 • Mitt i prick matematik 4A lärarhandledning
 • Mitt i prick matematik 4A kopieringsunderlag
 • Mitt i prick matematik 4B grundbok
 • Mitt i prick matematik 5A grundbok
 • Mitt i prick matematik 5A lärarhandledning
 • Mitt i prick matematik 5A kopieringsunderlag
 • Mitt i prick matematik 5B grundbok
 • Mitt i prick matematik 6A grundbok
 • Mitt i prick matematik 6A lärarhandledning
 • Mitt i prick matematik 6A kopieringsunderlag
 • Mitt i prick matematik 6B grundbok

Learn English låda lågstadiet

 • Learn English first book grundbok
 • Learn English first book lärarhandledning
 • Learn English second book grundbok
 • Learn English second book lärarhandledning
 • Learn English third book grundbok
 • Learn English third book lärarhandledning
 • Learn English bokpaket, exempel från bokpaket 1, 2 och 3.

Learn English låda mellanstadiet

 • Learn English textbook 4
 • Learn English workbook 4
 • Learn English teacher's guide 4
 • Learn English textbook 5
 • Learn English workbook 5
 • Learn English teacher's guide 5

Läsresan

 • Läsresan FK eller åk 1 lärarhandledning
 • Läsresan FK läsebok
 • Läsresan FK arbetsbok
 • Läsresan 1 läsebok
 • Läsresan 1 arbetsbok
 • Läsresan 2 läsebok
 • Läsresan 2 arbetsbok
 • Läsresan 3 läsebok
 • Läsresan 3 arbetsbok
 • Läsresan nivåböcker, 4 böcker med exempel på några av de 8 nivåer och texttyper som finns.